Kilpia

Kilpiä farm on eraõiguslik teadus- ja õpifarm, mis asub Lõuna-Soomes Pusulas. Farm rahastab oma ettevõtmisi mahepõllunduse ja metsanduse abil. Peamised mahetooted on teravili, köögivili, puuvili ja maitsetaimed. Lisaks osalevad farmijuhid talunikult-talunikule hariduses ja annavad infomaterjali organisatsioonidele, mis aitavad talunikke.

Veebileht

Tuomas Mattila

Tuomas Mattilal, PhD (tehnikateduste doktor) ja teadusmagister (agrometsandus) on kaksteist aastat talupidamiskogemust ja neliteist aastat teadustöö kogemust. Tema roll on korraldada ja viia läbi boreaalne juhtumiuuring nr 14 “Pideva taimkatte võrdlus ümberpööramisega mullaharimisega nisupõldudel” TP5-s ja samuti aidata kaasa TP8 ja TP2 tulemuste avaldamisel.

Tööpartner Kilpiä farmi vastutav isik ja seotud ülesannete TP5 ja TP8 täitmisega.

+358 407 432 412 | tuomas.j.mattila@gmail.com

 

Iiris Mattila

Teadusmagistri kraadiga Iiris Mattila (rakendusmikrobioloogia) peab koos Tuomaga Kilpiä farmi. Tema huvi on rakendada kõige uuemaid mikrobioloogiaalaseid leide tavapõllumajaanduses, süsiniku sidumiseks, elurikkuse huvides, vastupanuvõimeks kliimamuutustele ja agrometsanduses. Tema roll on korraldada ja viia läbi boreaalne juhtumiuuring nr 14 koos Toumaga TP5-s ja ta aitab kaasa TP8 ja TP2 tulemuste avaldamisel.

Ülesanded TP5-s ja TP8-s.

Iiris.mattila@gmail.com

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024