Petla

PETLA on eraõigustes uurimisasutus Soomes, mis tegeleb kartulikasvatusse puutuvate teadusuuringute, nõustamise, koolitamise ja teaduskirjanduse väljaandmisega ning seda haldab Kartuliuuringute ja arendustöö fond. Uurimisjaam asub Seinäjokis Ylistaros. Fondi toetab kartulitööstus, nii tärklise- kui söögikartuli tootmine.

Veebileht
 
 

Marjo Hokka

Direktor Marjo Hokkal, PhD, (doktorikraad taimepatoloogias), on kahekümne aasta kogemused taimede genoomi ja taimekaitse uurimisel ja sordiuuringutel. Ta on töötanud teadurina MTT-s (nüüd LUKE) ning enne Petlat teaduri ja direktorina põllumajandusfondis, K-maatalouse katsearmis. Ta on tegev 13. juhtumiuuringus “Mulla elurikkuse suurendamine metsapõhise orgaanilise aine muutmise abil kartulikasvatuses.”

Petla partneri eest vastutav isik ja tegev TP5-s ja TP8-s.

+358 404 507 200 | marjo.hokka@petla.fi

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024