POMONA

POMONA on tarbijale suunatud agrometsanduskooperatiiv, mis rakendab säästvat põllumajandust ja peab lugu loodusest (agroökoloogiline põllumajandus), tarbijatest (ka firmaomanikest) ja mille tootjad on kohalikud. Eesmärk on täielik tasakaal elurikkuse (rikkumatu ökosüsteem) ja põllumajandustootmise vahel (kasum ja sissetulek), mis vastaks tarbijate vajadustele – ja seda kõike ühes farmis.

Veebileht

 

Lieven Bauwens

POMONA rajaja ja juhataja. Vastutab välikatsete korraldamise eest (TP5).

pomonacoop@gmail.com | lievenbauwens@gmail.com

 

Tim De Roeck

POMONA rajaja ja juhataja. Vastutab välikatsete korraldamise eest (TP5).

pomonacoop@gmail.com

 

Stéphanie De Caluwé

Kolm aastat elukutseline põllumajandustootja, teadmised mahepõllumajandusest ja agrometsandusest, väitekiri Landwijzeris lühikese tarneahelaga mahepõllundusest agrometsanduse elementidega. Vastutab välikatsete korraldamise eest (TP5).

pomonacoop@gmail.com

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024