Thünen-Institute (TI)

Thünen-Institute (TI) on teaduskeskus, mis kehtestab teaduslikud põhialused ja toetab teaduspõhiselt poliitilisi otsusetegijaid mitmesugustes küsimustes põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses. Majanduslikud, ökoloogilised ja tehnoloogilised pädevused lubavad TI-l tegelda keerukate teaduslike küsimustega.

TI asutati 2008. aastal Saksa riikliku toiduainete- ja põllumajandusministeeriumi egiidi all.a.

Veebileht

 

Martin Banse

Martin Banse on Saksamaal Braunschweigis Thüneni turuanalüüsi instituudi direktor. Martin Bansel on üle kahekümne aastased põllumajandusstrateegia ja rahvusvahelise kaubanduse alased kogemused. Ta on tegelnud põhjalikult põllumajandussektori analüüsi ja kvantitatiivse modelleerimisega ja vilunud töötama osalise ja üldise tasakaalu mudelitega eriti biomajanduses, rahvusvahelises kaubanduses ja põllumajandusstrateegiates.

TP6 juhi asetäitja.

martin.banse@thuenen.de

 

Stefan Schrader

Stefan Schrader on Saksamaal Braunschweigis Thünen- Institute prorektor ja mullazooloogia töörühma juht. Ta on Braunschweigi tehnikaülikoolis mullabioloogia ja mullaökoloogia professor. Tema uurimisvaldkond keskendub mullaloomastiku funktsionaalsele mitmekesisusele ja ökosüsteemiteenuste osutamisele põllumajandussüsteemides. Piirkondlik koordinaator: kontinentaalne.

TP5 juhi asetäitja.

stefan.schrader@thuenen.de

 

Christine van Capelle

Christine van Capelle on strukturaalse ja funktsionaalse mullazooloogia teadur Thüneni elurikkuse instituudis Saksamaal Braunschweigis. Tema teadlasetegevus keskendub mulla elurikkuse analüüsile ja hindamisele ja selle rollile erinevate funktsioonide täitmisel ja ökosüsteemiteenuste osutamisel agroökosüsteemides. Üks põhihuvi on mullafauna bioregulatoorse võimekuse hindamine põllumulla eneseregulatsiooni kontekstis.

christine.vancapelle@thuenen.de

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024