Kopenhaageni ülikool (UCPH)

Taime- ja keskkonnateaduste osakond (PLEN)

Kopenhaageni ülikool asutati 1479. aastal ja seal on tänapäeval 38 000 üliõpilast ja 9000 töötajat. Taime- ja keskkonnateaduste osakonna (PLEN) missioon on ergutada teadustööd ja sünergiat alusuuringute ja rakendusuuringute mastaabis bioloogias ja keskkonnateaduses. Keskendutakse taimedele, mikroorganismidele, loomadele ja keskkonnale, mis on säästva toidu ja teiste biotoodete tootmise alus. Teadustöö ja õpetamine hõlmavad loodusressursse, põllumajandust, biotehnoloogiat ja sünteetilist bioloogiat alates molekulaar- kuni ökosüsteemitasandini.

Veebileht

 

Kristian Koefoed Brandt

Doktorikraadiga dotsent ja Kopenhaageni ülikooli keskkonna mikrobioloogiauuringute töörühma juht. Teadustöö eesmärk on selgitada, mõista ja ära kasutada mikroobide-saasteainete koosmõju ning mikroorganismide ja nende keskkonna põhilist koosmõju.

UCPH vastutav teadlane SoildiverAgro projektis, TP4 juht ja tegev enamikus TP-des.

+45 35 33 26 12 | kkb@plen.ku.dk

 

Simon Bo Lassen

Magistrikraad bioloogias ja õpib praegu magistriõppes Kopenhaageni ülikooli, Hiina teaduste akadeemia ja Sino-Danish Centeris Hiinas Beijingis ühise kraadiprogrammi järgi. Teadustegevus hõlmab mullamikroobide ökoloogiat ja qPCR analüüsi mikroobikoosluste funktsionaalseks iseloomustamiseks. .

Simon teeb kaastööd TP3-s ,TP4-s ja TP5-s.

+45 35 33 63 52 | s.lassen@plen.ku.dk

 

Kai Ding

PhD ökoloogias. Järeldoktoriõpe Kopenhaageni ülikoolis. Peamine teadustöö keskendub mulla mikroobikoosluste dünaamikale ja selle mõjule toitainete ringluses ja funktsionaalsele mitmekesisusele.

Kai on vastutav qPCR- metoodikal mikroobikoosluste analüüsi eest ja on tegev TP3-s ,TP4-s ja TP5-s.

kding@iue.ac.cn

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024