Cartagena tehnikaülikool (UPCT)

Cartagena tehnikaülikool, tuntud kui UPCT, on riiklik ülikool, mis asub Murcias Cartagenas. Ülikool on peamiselt spetsialiseerunud agraartehnikale, tööstustehnikale, telekommunikatsiooni tehnoloogiale, arhitektuurile ja ärikorraldusele. See asutati 1998. aastal.

Veebileht

 

José A. Acosta

PhD agronoomias. Uurinud keskkonnariski hindamist ja vähendamist, toitainedünaamikat, kasvuhoonegaaside heidet, fütoremediatsiooni ning orgaaniliste ja tööstuslike jäätmete väärindamist. Osaleb TP3-s elurikkuse hindamisel Euroopa maaviljelussüsteemides ja TP5-s: mulla elurikkuse mõju põllukultuuride tootmisele ja teistele ökosüsteemiteenustele.

+34 968 325 667 | ja.acosta@upct.es

 

Juan A. Fernández

Doktor Juan A. Fernández on Cartagena tehnikaülikooli köögiviljakultuuride professor. Tema uurimisvaldkond on köögiviljakasvatuse tehnoloogiad nii avamaal kui ka katmikalal, lämmastikväetiste kasutamine ja nitraadisaaste, geneetiliste ressursside molekulaarne ja morfoloogiline iseloomustus. Ta on tegev TP2-s, TP5-s ja TP8-s.

+34 968 325 446 | juan.fernandez@upct.es

 

Javier Calatrava

Põllumajandusökonoomika ja agraarpoliitika professor UPCT-s. Uurinud põllumajandusökonoomikat, ressursi- ja keskkonnamajandust, keskendunud põhiliselt veemajandusele ja mullakaitsele.

TP7 koordinaatori asetäitja ja vastutav TP2, TP6 ja TP7 projektide eest.

+34 968 325 906 | j.calatrava@upct.es

 

Josefina Contreras Gallego

PhD agronoomias, taimekaitse, eriti integreeritud kahjuritõrje spetsialist, töötab välja kahjurite ja haiguste tõrje alternatiivmeetodeid. Tema roll SoildiverAgros on korraldada mitme juhtumiuuringu käigus taimekahjurite tõrjet, hinnata kahjude vähendamist erinevates maaviljelussüsteemides, vältides pestitsiidide maksimaalset kasutamist ning nende mõju entomofaunale ja ökosüsteemile (TP5).

+34 968 327 087 | josefina.contreras@upct.es

 

Catalina Egea-Gilabert

Magistrikraad keemias ja PhD biokeemias Murcia ülikoolist (Hispaania). Järeldoktorantuur Nottinghami ülikoolis (UK). Taimefüsioloogia professor Universidad Politécnica de Cartagenas (Hispaania). Teadustöö valdkond põhineb taimekaitsel, stressi induktsioonil, et suurendada taime toiteväärtust, ja taimede geneetiliste ressursside molekulaarsel iseloomustamisel.

+34 968 325 520 | catalina.egea@upct.es

 

María Dolores Gómez-López

PhD agraartehnikas ja projekti tehnoanalüüsi professor Cartagena tehnikaülikoolis. Teadustegevuse valdkonnad: otsustusabi süsteem keskkonnakorralduses, olelusringi hindamise meetod LCA ja ringmajandus. Mõned tema tööd on seotud otsustusabiga, lägakäitlusega, säästva veekasutusega põllumajanduses, mitmekesistamisega põllumajanduses ja fütopuhastusega.

SoildiverAgros tegutseb ta TP2-s ja TP6-s.

+34 968 325 668 | lola.gomez@upct.es

 

Silvia Martínez

Silvia Martínez on UPCT professor. Agronoomiadoktor. Uurimistöö fookuses on orgaaniliste ja tööstusjäätmete väärtustamine, saastunud paikkondade keskkonna tervendamine, kasutades fütoremediatsiooni, reoveepuhasteid (tehismärgalad) ja säästvat mulla majandamist.

TP5 koordinaator.

+34 968 327 064 | silvia.martinez@upct.es

 

Eva Lloret

Doktorikraad keskkonnateadustes. Peamine uurimishuvi keskendub mulla biokeemiale, mulla mikroobikooslustele, toitaineringlusele, funktsionaalsetele geenidele, orgaanilistele mullaparandajatele ja nende mõjule taimedele. Osaleb SoildiverAgro TP2-s, TP3-s ja TP5-s kas andmekaeve alal (TP2) või labori- ja bioinformaatika analüüsidel (TP3 ja TP5).

+34 968 177 746 | eva.lloret@upct.es

 

Alicia Morugan

Doktorikraad keskkonnateadustes. Tema uurimisvaldkond on põllumulla kvaliteet semiariidsetes piirkondades. Tema roll SoildiverAgro projektis on küsitluste väljatöötamine ja info kogumine kitsaskohtade ja lõppkasutajate vajaduste kohta.

Osaleb TP2-s.

alicia.morugan@upct.es

 

Irene Ollio

Bakalaureusekraad bioloogias Messina ülikoolist (Itaalia). Magistrikraad biotehnoloogias ja rakenduslikus mikrobioloogias Messina ülikoolist (Itaalia) ja teine magistrikraad põllumajanduse ja toidu uurimise ja arendamise ajakohastes meetodites UPCT-st (Hispaania). Käesoleval ajal UPCT teadur ja SoildiverAgro projekti stipendiaat.

Tegev TP3-s, TP4-s ja TP5-s.

+39 3473 809 888 | Irene.ollio@upct.es

 

Raúl Zornoza Belmonte

PhD keskkonnateadustes. Mulla kvaliteedi ja degradeerumise, mullamikroobide mitmekesisuse, orgaanilise aine dünaamika ja säästvate mullamajandamismeetodite eriteadlane.

+34 868 071 130 | raul.zornoza@upct.es

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024