Vigo ülikool (UVigo)

Vigo ülikool (UVigo) on riiklik haridus- ja teadusasutus, mis rajati 1990. aastal.

Selle 27 teaduskonda paiknevad kolmes linnakus (Vigo, Ourense ja Pontevedra) ja kõik asuvad Galicia lõunaosas Galicia-Portugali piiri lähedal. Käesoleval ajal on ülikooli üliõpilaseks immatrikuleeritud üle 30000 üliõpilase ja akadeemilise personali hulka kuulub üle 1000 professori. Õpetamine on aga vaid üks selle ülikoolil missioon. Üks ülikooli strateegilisi sihte on luua tugev teadlasrühm keskkonna ja põllumajandusliku toidutootmise sfääris, mis oleks seotud Ourense veelinnakuga.

Veebileht

 

Carmen Seijo Coello

Carmen Seijo on Vigo ülikooli (Hispaania) professor. Tema uurimisvaldkond projektis puudutab otsustusabi süsteemi parandamist aerobioloogia abil, fungitsiidide kasutamise vähendamist põllukultuuride kasvatamisel ja keskkonnakahju ärahoidmist.

mcoello@uvigo.es

 

David Fernández Calviño

Vigo ülikooli taimebioloogia ja mullateaduse osakonna teadur. Tal on bakalaureusekraad põllumajanduses ja metsanduses (2001 ja 2004) ja doktorikraad mullateaduses (2008). Tema uurimisvaldkond on mulla kvaliteet, anorgaaniliste ja orgaaniliste saasteainete dünaamika ja mulla biokeemia/mikrobioloogia.

Projekti koordinaator, projekti juhtimisnõukogu liige, teadusnõukogu liige ja TP1 juht.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

 

Elena Rivo López

Elena Rivo- López, Ph.D ärijuhtimises, on Vigo ülikooli ärikorralduse ja turunduse osakonna dotsent. Tema peamine uurimisvaldkond keskendub perefirmade uurimisele mitmest perspektiivist: ringmajandus, väärtusloome, äriühingu üldjuhtimine, ettevõtte ühiskondlik vastutus, sooline aspekt, rahandus, inimressurss, ettevõtlus, perebüroo …Tema perefirmadega seotud tegevus ei piirdu ainult publikatsioonidega: Vigo ülikooli pereettevõtluse õppetooli kaasjuhina korraldab ta ka seminare, töötube, ümarlaudu ja haldab pereettevõtluse kraadiprojekte.

Ta osaleb SoildiverAgro TP6-s.

+34 988 368 734 | rivo@uvigo.es

 

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Juan Carlos Nóvoa Muñoz on loodusteaduste teaduskonna dotsent (UVIGO). Tema teadusuuringud keskenduvad mullafunktsioonide muutumise hindamisele, eriti nende füüsikalis-keemilistele omadustele, mis on inimtegevuse intensiivistumise tagajärg ja põhjustab mulla saastumist raskemetallidega, putukamürkidega, uute saasteainetega jne. SoildiverAgros on ta tegev erinevate ülesannetega TP7-s ja TP8-s.

+34 988 387 070 | edjuanca@uvigo.es

 

Manuel Arias Estévez

Taimebioloogia ja mullateaduse osakonna professor (Vigo ülikool). Seotud TP1, TP3 ja TP5-ga. UVIGO vastutab TP3 eest. Vastutab mulla üldiseloomustuse ja mullasaaste eest.

+34 988 368 899 | mastevez@uvigo.es

 

María Fernández González

Vigo ülikooli toiduteaduse ja –tehnoloogia Ph.D, Hispaania, 2011. Uurimisvaldkond on viinapuude ja oliivikultuuride aerobioloogia ja fenoloogia, kliimamuutuste mõju kultuuridele ja liikidele, taimede fütosanitaarne seisund ja kultuuride fenoloogilise arengustaadiumi alguse prognoosimudelid ja viinamarjasaagi prognoosid.

SoildiverAgros töötab ta TP2-s ja TP5-s.

+34 988 368 912 | mfgonzalez@uvigo.es

 

María Jesús Iglesias Briones

Maria J. I. Briones (bioloogiateaduste doktor) on käesoleval ajal Hispaanias Vigo ülikoolis loomabioloogia professor Tema erihuvi on mullaloomastiku funktsionaalne roll maismaaökosüsteemides kliimamuutuse kontekstis. Eriti on ta püüdnud kvantifitseerida muutusi mulla elurikkuses ja nende võimalikke tagajärgi ökosüsteemiteenustele (näit. säästev taimekasvatus, mulla süsinikusidumine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hüdroloogiline regulatsioon). Selle saavutamiseks on Maria Briones töötanud välja mullaorganismide taksonoomia ja ökoloogia töökindla teadusprofiili.

mbriones@uvigo.es

 

Miguel Fernández Calviño

Santiago de Compostela ülikooli metsatehnika insener, Vigo ülikooli tehnikateaduse magister põllumajandustoiduainete ja keskkonna alal. Käesoleval ajal töötab SoildiverAgro projektiga Vigo ülikoolis.

miguel.fernandez.calvino@gmail.com

 

Miguel Rodríguez Méndez

Tal on PhD majanduses, ta annab oskusteavet keskkonnaökonoomika alal energeetikast, kliimamuutustest ja ringmajanduse vallas: ressursitõhususe indikaatorid firmadele, sektoritele või riikidele (näit. intensiivsus, tootlikkus, ringlevustasand). Ta annab ka oskusteavet keskkonnahinnangu kohta, analüüsides kulusid ja tulusid (näit. keskkonnamõju majandusanalüüs olelusringi hindamise abil). Lisaks on ta ka majandusmudelite ekspert ja annab infot keskkonnastrateegiate mõju kohta (näit. arvutusliku üldise tasakaalu mudelid (CGE), ökonomeetria jne).

SoildiverAgro projektis on ta tegev TP6-s.

+34 988 368 760 | miguel.r@uvigo.es

 

Mónica Villanueva Villar

Mónica Villanueva Villar, PhD majanduses ja ärijuhtimises, on finantsmajanduse ja raamatupidamise osakonna dotsent Vigo ülikoolis, kus ta õpetab nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriastmes. Ta on spetsialiseerunud pereettevõtlusele ja ringmajandusele. Ta on osalenud riiklikult finantseeritud projektides ja avaldanud kirjutisi ajakirjades ja raamatutes, osalenud kongressidel, korraldanud kursusi ja esitlusi erinevates ettevõtetes. Käesoleval ajal on ta tegev ka ringmajanduse projektides. Ta osaleb SoildiverAgro TP6-s. Ärijuhtimise ja –halduse kraadiõppe koordinaator ärijuhtimise ja turismi teaduskonnas (Vigo ülikool) 2019. aasta aprillist tänaseni.

monicavv@uvigo.es

 

Paul Swagemakers

Paul Swagemakers töötab Vigo ülikoolis rakendusliku majandusteaduse osakonnas ja tal on sotsiaalteaduste PhD Wageningeni ülikoolist. Tema uurimisvaldkonnad on ringmajandus, põllumajandus ja maaelu areng, erilise tähelepanuga loodusressursside korraldusel ja sotsiaalsel innovatsioonil. Ta on tegev TP6-s mulla elurikkuse majandamise ja säilitamise keskkondliku ja sotsiaalmajandusliku hindajana.

+34 988 368 773 | paul.swagemakers@uvigo.es

 

Nadin Ozceli

Vigo ülikooli (Hispaania) majandusteaduskonna ringmajanduse doktorant. Peamine uurimisvaldkond on ressursitõhususe indikaatorite, eriti veetõhususe indikaatorite hindamine toiduainetööstuse poliitika väljatöötamisel ja tõhusama veekasutuse suuniste andmine ringluspõhisemaks majanduseks. Ta on tegus SoildiverAgro TP6-s.

nozcelik@uvigo.es

 

Raquel Vázquez Blanco

Bakalaureusekraad keemias Santiago de Compostela ülikoolist. Põllumajandus- ja keskkonnateaduste ning -tehnoloogia magister. Käesoleval ajal doktorant Vigo ülikoolis. Uurimisvaldkond on pinnasereostus.

+34 607 331 422 | raquel.vazquez.blanco@uvigo.es

 

Paula Pérez Rodríguez

Mullateaduse PhD, doktorikraadiga teadlane Vigo ülikoolis. Peamine uurimisvaldkond nii orgaaniliste kui ka anorgaaniliste saaste- ja toitainete uurimine süsteemis taim-risosfäär-muld. Orgaaniliste saasteainete lagunemismehhanismid ja toitaineringe vastastikmõjud, dešifreeritud stabiilsete isotoopide fraktsioneerimise teel. Ta on tegev Soildiver Agro TP2-s, TP3-s ja TP5-s.

paulaperezr@uvigo.es

 

Olga Escuredo Pérez

Olga Escuredo on Vigo ülikooli professor. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud mesindussaaduste füüsikalis-keemiliste parameetrite ja botaanilise päritoluga, otsustusabisüsteemidega, mis on osa taimehaiguste tõrjest, ja toiduainete kvaliteedi hindamisega kaug-infrapuna tehnoloogia abil.

+34 988 387 076 | oescuredo@uvigo.es

 

Manuel Conde Cid

Keskkonnateaduste magistrikraad ja käesoleval ajal Vigo ülikooli doktorant. Teadustöö kogemused mullakeemiast, uutest saasteainetest keskkonnas (eriti antibiootikumid) ja orgaaniliste ja tööstusjäätmete väärindamisest vee ja pinnase kaitseks ja tervendamiseks.

+34 988 387 071 | manconde@uvigo.es

 

Francisco Javier Rodríguez Rajo

Dr F. Javier Rodríguez Rajo on korraline professor loodusteaduste teaduskonnas (UVIGO). Tema uurimisvaldkonnad on aerobioloogia meditsiinis ja põllumajanduses, fenoloogia, taimepatoloogia, kliimamuutused ja agronoomia.

Projekti loodetav mõju on töötada välja mudelid fungitsiidide vähemaks kasutamiseks põllukultuuride kasvatamisel ja vältida taimekahjustusi, kasutades biosensoreid, näiteks eoste koormust põllukultuuride atmosfääris.

+34 988 387 193 | javirajo@uvigo.es

 

Flora Alonso Vega

Bakalaureuse- ja doktorikraad bioloogias. Vigo ülikooli taime- ja mullateaduse osakonna koosseisuline lektor. Teadustöö kogemus mullaressursside hindamisest keskendub põhiliselt mulla raskemetallidega saastatusele, kättesaadavusele, fraktsioneerimisele ja koostisele.

+34 988 387 070 | florav@uvigo.es

 

Estefanía González Fernández

Bakalaureusekraad keskkonnateadustes Vigo ülikoolist, Galicia autonoomse piirkonna silmapaistva karjääri auhind 2015, silmapaistva kraaditöö auhind keskkonnateadustes 2014/2015 õppeaastal Vigo ülikoolist. Magistrikraad põllumajandusliku toidu- ning keskkonnateaduse ja tehnoloogia alal Vigo ülikoolist. Põllumajandus- ja toiduteaduse ning -tehnoloogia programmi doktorant Vigo ülikoolis. Campus Ourense (Vigo ülikoolis) loodusteaduste fakulteedi professor keskkonnateaduse ja -tehnoloogia ning aerobioloogia alal (teaduse ja innovaatika ministeeriumi doktorantuuristipendium, Hispaania). Uurimisvaldkond keskendub seenhaiguste integreeritud tõrjele aerobioloogiliste ja immuun-ensümaatiliste meetoditega ning põllukultuuride saagikuse mudelitele, mis põhinevad õietolmu-uuringutel

+34 988 368 912 | estegonzalez@uvigo.es

 

Diego Soto Gómez

PhD põllumajandus- ja toiduteaduses ning –tehnoloogias Vigo ülikoolist (Hispaania). Keskkonnateaduse, mullafüüsika, poorsete võrgustike, kompuutertomograafia, lahustunud aine ja tahkete osakeste transpordi modelleerimise, perkolatsiooniteooria ja fraktaalsuse uurija. Osaleb TP1-s: konsortsiumi koordineerimine ja projekti juhtimine; TP3-s: mulla elurikkuse hindamine Euroopa maaviljelussüsteemides, ja TP8-s: kommunikatsioon, teabelevi, kasutamine ja osapoolte kaasamine.

disoto@uvigo.es

 

Claudia Campillo Cora

Vigo ülikooli doktorant, bakalaureusekraad keskkonnateaduses ja magistrikraad põllumajandusliku toidu- ning keskkonnateaduse ja tehnoloogia alal. On uurinud mullabioloogiat ja -keemiat, mulla iseloomustamist, raskemetalle keskkonnas ja puidujäätmete väärindamist.

+34 988 387 071 | ccampillo@uvigo.es

 

Alba Piña Rey

Põllumajandusliku toidu- ning keskkonnateaduse ja –tehnoloogia doktorant. Uurimisvaldkond on kliimamuutuste mõju hindamine viinapuul ja muutused viinamarjakasvatuseks sobivates piirkondades kogu maailmas, arvestades erinevusi õietolmu tootmisel, fenoloogilisi ja aerobioloogilisi parameetreid, mis võivad mõjutada taimede kasvu ja arengut või saagikust ja kvaliteeti (TP3, TP5). Lisaks viinapuu integreeritud kahjuritõrje, minimeerides sel viisil pestitsiidide kasutamist ja mõju (TP5).

+34 988 368 912 | apina@uvigo.es

 

Vanesa Santás Miguel

Teaduskraad bioloogias ja keskkonnateadustes. Vigo ülikooli doktorant. Peamine uurimisvaldkond on mulla mikrobioloogia, eriti bakterikooslused (bakterite kasv ja ensümaatiline aktiivsus) ja uute saastajate mõju mullabakteritele (eriti veterinaarantibiootikumid).

+34 988 387 071 | vsantas@uvigo.es

 

Melissa Méndez López

Teaduskraad keskkonnateadustes, käesoleval ajal Vigo ülikooli doktorant (Hispaania). On uurinud mullakeemiat ja analüüsinud saasteainete taset taimestikus ja mullaproovides.

memendez@uvigo.es

 

Cris Álvarez Esmorís

Teaduskraad keskkonnateadustes, käesoleval ajal Vigo ülikooli doktorant (Hispaania). On uurinud mullakeemiat ja keskkonnasaastet

cralvarez@uvigo.es

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024