EUROOPPALAISTEN AGROEKOSYSTEEMIEN MAAPERÄN BIOLOGISEN MONIMUOTOISUUDEN PARANTAMINEN SEKÄ NIIDEN VAKAUDEN JA KESTÄVYYDEN EDISTÄMINEN VÄHENTÄMÄLLÄ ULKOISTEN TUOTANTOPANOSTEN TARVETTA JA LISÄÄMÄLLÄ SATOTASOJA

LIITY SOILDIVERAGRO-YHTEISÖÖN

SoildiverAgro

SOILDIVERAGRO KATTAA KUUSI MAANTIETEELLISTÄ ALUETTA. NÄILLE ALUEILLE ON PERUSTETTU 15 KENTTÄKOETTA KÄYTTÄEN KOLMEA ERI SATOKASVIA (PERUNA, VEHNÄ JA KASVIKSET) YKSI- JA MONILAJISISSA VILJELYJÄRJESTELMISSÄ.

LIITY SOILDIVERAGRO-YHTEISÖÖN

SoildiverAgro

SOILDIVERAGRO-PROJEKTISSA ON USEITA TOIMIJOITA JA SE PYRKII SITOUTTAMAAN MUKAAN NELJÄ ERILAISTA RYHMÄÄ: SOILDIVERAGRON YHTEISTYÖKUMPPANIT, ULKOISEN NEUVOA-ANTAVAN TOIMIKUNNAN, ALUEELLISET TOIMIJAYHTEISÖT JA MUUT SIDOSRYHMÄT

LIITY SOILDIVERAGRO-YHTEISÖÖN

SoildiverAgro

 

 


 

Uutiset 

Yhteistyökumppanit

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024