Kenttäkokeet

Fai clic na imaxe para descargarla

SoildiverAgron toiminta on organisoitu kahdeksaan työpakettin, jotka määrittelevät kuudella maantieteellisellä alueella toteutettavat pääasialliset tekniset toimenpiteet. Alueiden pelloille perustetaan 15 kenttäkoetta, joiden avulla kartutetaan ymmärrystä siitä, miten maaperän organismien hyötyjä voidaan soveltaa resurssien kulutuksen sekä kasvien kasvun kehityksen ja terveyden parantamiseen.

Kenttäkokeet keskittyvät kolmeen eri satokasviryhmään (peruna, vehnä ja kasvikset) yksi- ja monipuolisissa viljelyjärjestelmissä.

Peltokokeista saatu tieto luo uutta tietämystä niistä hyödyllisistä vaikutuksista, mitä maaperän geneettisellä ja toiminnallisella biologisella monimuotoisuudella (mikro- ja makro-organismeilla) on kasvintuotantoon. Näin se edistää maaperän monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden luomista ja sisältää ehdotuksia monimuotoisuuden integroimisesta viljelykäytäntöihin.

Luettelo kenttäkokeista

Kenttäkoe 10

Maalevintäisten kasvitauteja aiheuttavien sienien biologinen torjunta sienirihmastoa syövien maaperän eliöstöyhteisöjen avulla peruna ja porkkanaviljelmissä.

Kontinentaalinen alue (Saksa)

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024