Kenttäkoe 11

Kasvien monimuotoisuuden testaus maaperän luontaisten itsesääntelyprosessien edistämiseksi ja sienirihmastoja syövien maaperäeliöstöyhteisöjen vahvistamiseksi vehnänviljelyjärjestelmissä

Kontinentaalinen alue (Saksa)

Ratkaistava ongelma
Vehnän viljely on erittäin altista maalevintäisille kasvitauteja aiheuttaville sienille. Sienet saattavat levitä helposti erityisesti alueilla, jotka tuottavat suurta satoa erittäin viljavan maan ansiosta (esimerkiksi eolinen hiesu), jolla viljakasvit ovat tiheässä. Näillä alueilla ne saattavat johtaa sadon ja ravinteiden laadun merkittävään laskuun.
Nykytilanne
Sienitautien esiintyvyyttä vähennetään useimmiten erittäin runsaalla määrällä ulkoisia tuotantopanoksia (lähinnä sienimyrkyillä, mutta myös varsia vähentävillä aineilla). Viljojen määrän lisääminen viljelykierrossa auttaa maalevintäisiä kasvitauteja aiheuttavia sieniä leviämään myös seuraavaan kasvukauteen, mikä taas johtaa entistä suurempiin määriin sienimyrkkyjen käyttöä. Maanmuokkauksen vähentäminen maan eroosion ehkäisemiseksi ja viljelijöiden kustannusten alentamiseksi edistää niin ikään maalevintäisten kasvitauteja aiheuttavien sienien leviämistä.
Tavoite
Tämän kenttäkokeen tavoite on arvioida kasvien monimuotoisuuden potentiaalia vähentää sienitauteja ja vahvistaa maaperän luontaisia itsesääntelyprosesseja vehnän viljelyssä. Tässä yhteydessä tutkimme (i) laajaperäisessä viljelyssä kasvatettua vehnää (alhaisempi siemenmäärä, ei torjunta-aineita) ja (ii) vehnän laajaperäisen viljelyn monipuolistamista kylvämällä aluskasveja (mukaan lukien palkokasvit). Molempien tutkimussuuntausten odotetaan lisäävän sadon kasvien monipuolisuutta ja suuntauksen (ii) myös kylvettyjen kasvien monipuolisuutta. Molempia tutkimussuuntauksia verrataan samalla alueella tavanomaisesti viljeltyyn vehnään.
Ehdotetut viljelykäytännöt
Tunnistamme vehnän viljelykiertoihin sopivat menetelmät, jotka auttavat viljelijöitä vähentämään sienitauteja ilman ulkoisten tuotantopanosten lisäämistä edelleen. Ehdotetut menetelmät toteutetaan yhteistyössä viljelijöiden kanssa sekä tavanomaisessa että luonnonmukaisessa viljelyssä.
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Maaperän luontaisten itsesääntelyprosessien edistäminen ja sienirihmastoja syövien maaperäeliöstöyhteisöjen vahvistaminen vehnänviljelyjärjestelmissä auttaa (i) vähentämään ulkoisten tuotantopanosten, pääasiassa sienimyrkkyjen, määrää, (ii) parantamaan maan viljavuutta, (iii) parantamaan tuotteiden laatua ja (iv) vähentämään viljelijöiden kustannuksia ja parantamaan kasvatettujen viljojen taloudellista kilpailukykyä.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024