Kenttäkoe 13

Maaperän monimuotoisuuden lisääminen perunapelloilla metsäperäisten orgaanisten maanparannusaineiden avulla

Boreaalinen alue (Suomi)

Ratkaistava ongelma
Perunanviljelyyn liittyy riski maaperän orgaanisen hiilen häviämisestä syvälle menevän maan kyntämisen ja kastelun seurauksena. Metsäperäisten orgaanisen aineksen lisääminen voi auttaa lisäämään maaperän hiiltä.
Nykytilanne
Perunan viljely boreaalisella alueella on tehokasta ja maa kynnetään yleensä syvään, kastellaan ja lannoitetaan synteettisillä lannoitteilla. Ympäröivien vesistöjen/pohjaveden rehevöitymisvaara on suuri.
Tavoite
Tavoite on testata, parantaako metsäpohjaisen hiilen lisääminen maaperän biologista monimuotoisuutta ja maaperän hiilivarantoja varhaisperunapelloilla
Ehdotetut viljelykäytännöt
Vertaamme käsittelyjen lannoittamattomien peltolohkojen ja metsäperäisillä orgaanisilla maanparannusaineilla lannoitettujen lohkojen välisiä perunasatoja ja maaperäneliöstön monimuotoisuutta, hiilen varastointia ja tautien esiintyvyyttä.
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Sopivan metsäperäisen orgaanisen aineen löytäminen on ensimmäinen askel uuden maanparannusaineen aikaansaaman maaperän biologisen monimuotoisuuden ja hiilen varastoinnin parantamiseen.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024