Kenttäkoe 15

Kerääjäkasvien käyttö perunapelloilla

Boreaalinen alue (Suomi)

Ratkaistava ongelma
Varhaisperunan viljelyn kasvukausi on lyhyt. Tämän vuoksi voisi olettaa, että pelloilla sadonkorjuun jälkeen tehtävät maanviljelytoimenpiteet ovat tärkeitä maaperän eliöyhteisölle suotuisten maaperäolosuhteiden säilyttämiseksi.
Nykytilanne
Kerääjäkasvit nostavat maaperän laatua erityisesti sadonkorjuun jälkeen, koska ne ottavat ravinteita talteen koko kesän ja syksyn ajan, lisäävät hiiltä maaperään, myötävaikuttavat maaperän hyvään rakenteeseen ja edistävät mikrobiston ja eliöstön toimintaa sekä rajoittavat maan eroosiota.
Tavoite
Tavoite on testata, miten erilaiset kerääjäkasvit hyödyttävät maaperän biologista monimuotoisuutta ja maan biologista viljavuutta ja niihin liittyviä ekosysteemitoimintoja.
Ehdotetut viljelykäytännöt
Kerääjäkasvit kylvetään varhaisperunan sadonkorjuun jälkeen.
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Selvitetään, parantavatko kerääjäkasvit maaperän rakennetta ja laatua vähentämällä ravinteiden ja hiilen katoa, jolla on oletettu vaikutus maaperän biologiseen monimuotoisuuteen ja maan biologiseen viljavuuteen.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024