Kenttäkoe 2

Maaperän monimuotoisuuden hyödyntäminen ravinteiden ja veden saatavuuden lisäämiseksi sekä maalevintäisten tautien esiintyvyyden vähentämiseksi ja suurempien vehnäsatojen saavuttamiseksi

Eteläinen Välimeri (Espanja)

Ratkaistava ongelma
Vehnän viljelyä alueella uhkaavat pääasiassa ravinteiden alhainen saatavuus (pH-arvo on yli 8) ja ilmastorajoitteista johtuva vähäinen vesipitoisuus sekä sienitaudit vesisateiden jälkeen. Tämä pienentää satoja.
Nykytilanne
Vehnän viljelyyn alueella käytetään runsaasti koneita ja torjunta-aineita. Tämän lisäksi lannoitteiden käyttö on vähäistä tai olematonta ja kierrot eivät ole käytössä, minkä sijaan pellot jätetään välillä kesannolle maaperän köyhtymisen estämiseksi.
Tavoite
Tämän kenttäkokeen tavoite on lisätä ravinteiden ja veden saatavuutta sekä vähentää maalevintäisten tautien esiintyvyyttä suurempien vehnäsatojen saavuttamiseksi.
Ehdotetut viljelykäytännöt
Otamme käyttöön optimaaliset monilajiset viljelyt ja viljelykierrot maaperän viljavuuden ja biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä maalevintäisten tautien/tuholaisten esiintyvyyden vähentämiseksi. Lisäämme myös viherlannoitetta parantaaksemme maaperän rakennetta ja vedensitomiskykyä sekä ravinteita liuottavan biologisen aineen (kasvien kasvua edistävät bakteerit).
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Maaperän biologisen monimuotoisuuden hoitoon riittävien viljelykiertojen/monilajisen viljelyjen selvittäminen, joka on toistaiseksi tekemättä tämän tavoitteen osalta. Arvioidaan kasvien kasvua edistävien bakteerien vaikutus maaperän biologiseen monimuotoisuuteen, koska vaikka niiden kyky lisätä satojen määrää on todistettu, tieto niiden vaikutuksesta kotoperäisiin mikrobiyhteisöihin ja aikaevoluutioon on vähäistä. Oikea kasvien yhdistelmä ja orgaanisen aineen lisäys voisi parantaa kotoperäistä maaperän biologista monimuotoisuutta ilman hajottajamikrobien ja -eliöiden lisäämistä.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024