Kenttäkoe 3

Viljelyn monipuolistamisen ja houkutuskasvien hyödyntäminen perunapelloilla peruna-ankeroisen esiintyvyyden ja ankeroisten torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi, satojen kasvattamiseksi ja maaperän monimuotoisuuden lisäämiseksi

Lusitanian alue (Espanja)

Ratkaistava ongelma
Perunoiden viljelyä alueella uhkaa ennen kaikkea peruna-ankeroisen korkea esiintymisluku, joka on johtanut tämän satotasojen pienentymiseen ja sen seurauksena ankeroisten torjunta-aineiden runsaaseen käyttöön satojen suojelemiseksi. Viljelijöiden runsas ankeroisten torjunta-aineiden käyttö muodostaa merkittävän osan perunantuotannon kustannuksista, minkä lisäksi se myötävaikuttaa ympäröivän maaperän ja vesistön pilaantumiseen ja köyhdyttää myös maaperän biologista monimuotoisuutta.
Nykytilanne
Perunoiden viljelylle alueella on ominaista ankeroisten torjunta-aineiden runsas käyttö ja kehittyneen kierron puute. Houkutuskasvien (Solanum sisymbriifolium) käyttö tuholaistorjunnassa ei myöskään ole kovin pitkälle kehittynyttä ja ennen niiden käyttöä olisikin selvitettävä useita ongelmia, erityisesti houkutuskasvien itämiseen tarvittavat olosuhteet.
Tavoite
Tämän peltokokeen tavoite on vähentää peruna-ankeroisen esiintyvyyttä ja ankeroisten torjunta-aineiden käyttöä perunanviljelyssä sekä kasvattaa satoja ja lisätä maaperän biologista monimuotoisuutta.
Ehdotetut viljelykäytännöt
Otamme käyttöön sopivat viljelykierrot lisätäksemme maaperän biologista monimuotoisuutta. Yhdessä houkutuskasvien riittävän viljelyn kanssa tämä vähentää peruna-ankeroisen esiintyvyyttä perunantuotannossa.
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Riittävän viljelykierron ja sopivan houkutuskasvin löydyttyä maaperän biologinen monimuotoisuus lisääntyy kasvien suuremman monimuotoisuuden ja torjunta-aineiden käytön vähentymisen ansiosta. Peruna-ankeroisen esiintyvyyttä vähennetään ilman ankeroisen torjunta-aineen käyttöä. Tämä alentaa viljelijän kustannuksia ja kasvattaa satojen kokoa. Ankeroisen torjunta-aineiden mahdolliset haittavaikutukset maaperän biologiselle monimuotoisuudelle häviävät yhdessä maaperän ja vesistön pilaantumisen vähentymisen kanssa. Lisäksi palkokasvien lisääminen viljelykiertoon myötävaikuttaa typpilannoitteiden käytön vähentymiseen ja houkutuskasvien kylvö lisää osaltaan maaperään varastoituneen hiilen määrää.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024