Kenttäkoe 4

Sienijuurisientn hyödyntäminen perunapelloilla perunaruven esiintyvyyden ja fosforilannoitteiden käytön vähentämiseksi, satojen kasvattamiseksi ja maaperän monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Lusitanian alue (Espanja)

Ratkaistava ongelma
Perunaa on viljeltävä erittäin happamissa olosuhteissa (pH alle 5,0) perunaruven torjumiseksi, sillä maaperän orgaanisen aineen pitoisuus on korkea. Näissä olosuhteissa fosforin saatavuus on erittäin heikkoa, ja vaikka maaperän fosforipitoisuus on korkea, alueen viljelijät käyttävät runsaasti fosforilannoitteita vuosittain. Lisäksi mikro-organismien ja maaperäeliöstöjen monimuotoisuus on yleensä alhainen hyvin happamassa maaperässä. Perunarupi vaikuttaa perunoiden ulkonäköön, minkä vuoksi ne myydään vain teolliseen käyttöön kaupallistamisen sijaan. Tämä alentaa perunoiden arvoa.
Nykytilanne
Sienijuurisienten käyttö alueen perunanviljelyssä on ollut häviävän pientä, eikä kotoperäisen sienijuurisieten käyttöä perunantuotannon lisäämiseen ja tautien torjumiseen ole tutkittu vielä.
Tavoite
Tämän kenttäkokeen tavoite on vähentää perunaruven esiintyvyyttä perunasadoissa ja fosforilannoitteiden käyttöä sekä mahdollistaa perunan viljely korkeammassa pH-asteessa ja lisätä näin satojen määrää ja maaperän biologista monimuotoisuutta.
Ehdotetut viljelykäytännöt
Otamme sienijuurisienen käyttöön perunaviljelmillä perunaruven torjumiseksi ja kasvien fosforin talteenoton lisäämiseksi. Otamme myös maaperänäytteitä ja perustamme houkutuskasviviljelmät eristääksemme kotoperäiset keräsienijuurilajit kohdepelloilta.
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Perunoiden riittävä yhteistyö sienijuurisienen avulla suojelee satoja perunaruvelta, mahdollistaa paremman fosforin saatavuuden ja korkeamman pH-asteen maaperässä. Näin lisätään tuotantoa ja arvoa, vähennetään fosforin tuotantopanoksia ja lisätään maaperän biologista monimuotoisuutta.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024