Kenttäkoe 5

Päätöksentekoa tukevien järjestelmien (tuholaishälytysjärjestelmän) toteuttaminen sienimyrkkyjen käytön vähentämiseksi perunan ja vehnän viljelyssä sekä niiden monimuotoisuusvaikutuksen pienentämiseksi

Lusitanian alue (Espanja)

Ratkaistava ongelma
Tämän alueen ympäristöolosuhteet luovat sienille otolliset mahdollisuudet levitä peruna- ja viljaviljelmiin. Näiden kasvitautien torjunta perustuu lähinnä tauteja ehkäisevien sienimyrkkyjen runsaaseen käyttöön. Sienimyrkkykäsittelyjen suuri määrä vaatii suuria määriä koneita, joiden käyttö pelloilla edistää maan tiivistymistä. Yhdessä sienimyrkkyjen kanssa tämä taas vähentää maaperän biologista monimuotoisuutta.
Nykytilanne
Sienimyrkkyjen käytössä noudatetaan usein aikataulutettua kalenteria, johon merkitään ensimmäisen käsittelyn alku ja sitä seuraavien käsittelyjen toistumistiheys, joka on riippumaton tartuntariskistä. Tämä järjestelmä on usein riittämätön torjuntakeino tautia vastaan. Heikkouksia ovat käsittelyjen hankkimisen ja soveltamisen taloudelliset kustannukset sekä niiden kielteinen ympäristöjalanjälki vesistöihin, maaperään ja ilmaan ja näin ollen biologiseen monimuotoisuuteen.
Tavoite
Tämän peltokokeen tavoite on mainittujen sienimyrkkyjen käytön vähentäminen ja tautiriskiä koskevien ennusteiden parantaminen.
Ehdotetut viljelykäytännöt
Ehdotuksessa huomioidaan fenologia, aerobiologinen aineisto ja meteorologia, jotta päädytään parhaaseen ratkaisuun, joka tukee joidenkin perunoita ja viljoja koskevien sienitautien torjuntaa
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Toimiva ennuste taudinaiheuttajan aiheuttamasta infektioriskistä on tarpeellinen maatalousjärjestelmien kestävälle käytölle. Se auttaa tiloja säästämään tuotantokustannuksista, vähentämään sienimyrkkyjen ja polttoaineiden käyttöä sekä maaperän ja ympäröivien vesistöjen pilaantumista ja parantamaan maaperän biologista monimuotoisuutta.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024