Kenttäkoe 7

Alus- ja kerääjäkasviseokset: maaperän monimuotoisuuden edistäjä perunaviljelmillä?

Keski-Atlantin alue (Belgia)

Ratkaistava ongelma
Luomuviljelijöiden viljelyjärjestelmien toimivuus nojautuu pitkälti aktiiviseen ja monimuotoiseen maaperäbiologiaan. Maaperän on kyettävä hajottamaan monenlaisia orgaanisia aineksia tuottaakseen viljelmille riittävästi ravinteita sopivaan aikaan, minkä lisäksi maaperän estoisuuden on rajoitettava maalevintäisiä tauteja. Monipuolisen alus- ja kerääjäkasvien käyttö voi edistää maaperäbiologian nostamista seuraavalle tasolle.
Nykytilanne
Neuvojat kehottavat usein luomuviljelijöitä kylvämään monipuolisia alus- ja kerääjäkasveja maaperän monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tällaisten kasviseosten todellisesta vaikutuksesta maaperän monimuotoisuuteen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä tiedetään kuitenkin vähän. Monet muutkin kysymykset ovat vielä vailla vastausta: kuinka montaa lajia kasviseoksen pitäisi sisältää maaperän monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen optimoimiseksi? Mitkä yhdistelmät ovat parhaita? Mitkä perunan jälkeen?
Tavoite
Tavoite on testata erilaisten alus- ja kerääjäkasviseosten mahdollisia hyödyllisiä vaikutuksia maaperän biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Näiden polkujen perusteella viljelijät voivat parantaa omien alus- ja kerääjäkasviseostensa suunnittelua.
Ehdotetut viljelykäytännöt
Monokulttuurisia (yhden lajin) alus- ja kerääjäkasveja verrataan kahden lajin ja useamman eri lajin seoksiin, jotta saadaan selville niiden vaikutus maaperän monimuotoisuuteen, rikkakasvien estoon, typen mineralisaatioon, hiilen orgaaniseen lisääntymiseen ja seuraavan sadon määrään. Haluaisimme järjestää rinnakkaisia testejä eri tiloilla.
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Parempi ymmärrys siitä, minkälainen vaikutus eri alus- tai kerääjäkasviseoksilla on maaperän biologiaan ja ekosysteemipalveluihin sekä paremmat tiedot siitä, miten parantaa kasviseosten suunnittelua.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024