Kenttäkoe 8

Tehoviljely verrattuna laajaperäiseen maanviljelyyn verrattuna kasvisten luomuviljelyyn

Keski-Atlantin alue (Belgia)

Ratkaistava ongelma
Kasvisten tehotuotannolla Belgiassa yhdessä intensiivisen maanmuokkauksen, rajoitetun viljelykierron ja yksipuolisen lannoituksen kanssa on kielteinen vaikutus maaperän laatuun. Tämä voi myös johtaa tuholaisille ja taudeille otolliseen ympäristöön sekä pienempiin ja laadultaan huonompiin satoihin.
Nykytilanne
Belgiassa noin 45 prosenttia alueesta, jota käytetään ulkoilmassa tapahtuvaan kasvistuotantoon, on tehomaatalouden piirissä. Muuta viljelymaata viljellään viljelykierrossa olevilla peltokasveilla (laajaperäinen maanviljely). Viljelijät keskittyvät lähinnä satojensa määrään, joskus maaperän laadun kustannuksella.
Tavoite
Tavoite on testata laajaperäisen maanviljelyn ja luomuviljelyn vaikutusta maaperään verrattuna tehoviljelyyn. Mikä vaikutus toiseen viljelyjärjestelmään siirtymisellä on maaperän viljavuuteen ja maaperän taudinaiheuttajiin?
Ehdotetut viljelykäytännöt
Jaamme tehomaatalouden piirissä olevan kasvisten viljelyyn käytettävän testipellon kolmeen palstaan. Yhdellä palstalla jatketaan tehoviljelyä, kun taas kahdella muulla palstalla teemme vertailun laajaperäiseen viljelyyn ja luomuviljelyyn. Testipelto tulee sijaitsemaan testiasemalla, mutta seuraamme myös järjestelmästä toiseen siirtyvien viljelijöiden tuloksia. Tulemme tutkimaan eri viljelytekniikoita, vähennettyä maanmuokkausta sekä kompostien ja viherlannoitteiden käyttöä.
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Toivomme tutkimustemme osoittavan laajaperäisen viljelyn ja luomuviljelyn myönteiset vaikutukset pitkällä aikavälillä tehoviljelyyn verrattuna. Viljelijät olisi vakuutettava niistä myönteisistä vaikutuksista, joita tämän tyyppisellä viljelyllä voi olla heidän maaperäänsä ja satoihinsa silloinkin, kun he eivät näe välittömiä vaikutuksia esimerkiksi satojen määrässä. Tavoite on vakuuttaa heidät siitä, että panostus terveeseen maaperään johtaa lopulta parempaan satoon.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024