Kenttäkoe 9

Erilaisten viherlannoitteiden testaaminen vehnäntuotannossa

Keski-Atlantin aluea (Belgia)

Ratkaistava ongelma
Tavanomainen viljely on riippuvaista suuresta määrästä synteettisiä kemiallisia lannoitteita, sillä se vaikuttaa kielteisesti maaperän kykyyn tuottaa satoa: ravinteet ehtyvät, maaperän orgaanisen aineksen pitoisuus laskee ja maaperän rakenne heikkenee.
Nykytilanne
Luomuviljelyssä käytetään pääasiassa kompostoitua tai kompostoimatonta viherlannoitetta hiilipitoisuuden lisäämiseksi ja maaperän rakenteen parantamiseksi. Käymisteitse tuotetulla orgaanisella jätteellä on kuitenkin muitakin etuja: mikrobikannan monimuotoisuus paranee ja toiminta tuottaa luonnollisia antibiootteja, välttämättömiä vitamiineja ja kasvien kasvuhormoneja. Maaperän laatu myös paranee entisestään ja sen vastustuskyky tuholaisia ja tauteja vastaan kasvaa.
Tavoitteet
Tavoite on testata orgaanisen lannoitteen eri lähteitä orgaanisen aineksen pitoisuuden lisäämiseksi, maaperän rakenteen kohentamiseksi sekä kasvien terveyden ja kehittymisen parantamiseksi. Testaamisessa käytetään erityisesti paikallisesti tuotettua kompostia ja käymisteitse tuotettua orgaanista jätettä.
Ehdotetut viljelykäytännöt
Jaamme luomuviljellyn testipellon eri osiin. Kuhunkin osaan käytetään jotakin toista viherlannoitteen lähdettä tai yhdistelmää niistä. Testaamme erityisesti tilalla tai paikallisesti tuotettua kompostia tai käymisteitse tuotettua orgaanista jätettä.
Miten peltokoe edistää nykytilannetta
Tällä kokeella toivomme osoittavamme, että viherlannoitteiden eri lähteet tarjoavat erinomaisia vaihtoehtoja ravinteiden tavanomaiselle ulkoisille tuotantopanoksille. Haluamme myös osoittaa käymisteitse tuotetun orgaanisen jätteen vaikutuksen maaperän rakenteeseen ja sen orgaanisen aineksen pitoisuuteen sekä kasvien parempaan terveyteen.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024