Ryhmä

team

SoildiverAgro on moni- ja poikkitieteinen konsortio ja sen muodostavat yhteistyökumppanit yliopistoista, tutkimuskeskuksista, yrityksistä, yksityisistä voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, viljelijöiden keskuudesta, viljelijäyhdistyksistä ja julkishallinnon organisaatioista, joilla on asiantuntemusta kaikista olennaisista tieteellisistä ja teknisistä osa-alueista, havainnollistamisesta, osaamisen ja tietämyksen siirrosta, tiedon levittämisestä, politiikkaa koskevasta ohjeistuksesta ja suositusten antamisesta.

SoildiverAgron organisaatiorakenne perustuu aikaisemmissa EU-projekteissa kerättyihin tietoihin ja kokemuksiin. Projektin hallinta perustuu jaettuun vastuuseen, yhteisomistukseen ja hyvään viestintään. SoildiverAgron hallintarakenne on suunniteltu tukemaan kaikkia siihen osallistuvia yhteisten projektitavoitteiden saavuttamiseksi.