Ulkopuolinen neuvoa-antava toimikunta

Ulkopuolinen neuvoa-antava toimikunta

 

Ulkopuolisen neuvoa-antavan toimikunnan (EAB) päätehtävä on arvioida hankkeen edistymistä ja antaa ohjeita tulevaa työtä varten. EAB kutsutaan vuosittaisiin yleiskokouksiin ja viimeisiin työpajoihin.

EAB:

  1. Arvioi edistymistä
  2. Anna suosituksia jatkotoimiksi
  3. Helpottaa vuoropuhelua laajempaa yhteisöä edustavien foorumien kanssa

 

Dr. Stefan Geisen

Wageningenin yliopisto ja tutkimuskeskus, Wageningen (Alankomaat)

Ekologi, joka on erityisen kiinnostunut maaperän koko monimuotoisuudesta, ja keskittynyt erityisesti ymmärtämään maaperän alkueliöiden ja sukkulamatojen monimuotoisuutta ja toiminnallista merkitystä. Tutkimuskohteet sisältävät maaperän alkuelöiden ja sukkulamatojen taksonomisia kartoituksia, toiminnallisia kokeita, joissa keskitytään siihen, mitä nämä organismit tekevät maaperässä ja miten ne vaikuttavat kasvien toimintaan. Tutkimus pyrkii parempaan ymmärrykseen maaperän biologisen monimuotoisuuden ja kasvien suorituskyvyn välisistä läheisistä yhteyksistä ja näiden hyödyntämiseen.

+31 317 483 136 | stefan.geisen@wur.nl

 

Eike Lepmets

Viron maaseutuministeriön pääasiantuntija

Tutkin puutarhataloudesta, ja hän työskentelee tällä hetkellä maaseutuministeriön maatalouden ympäristötoimistossa ja Viron maatalouden tutkimuskeskuksen (ARC) maatalouden ympäristöseurantatoimistossa. Kokemusta maaseudun kehittämisohjelmien maatalouden ympäristötoimenpiteiden suunnittelusta. Hän on johtanut työryhmiä ja järjestänyt koulutuksia viljelijöille.

 

Professori Sara Hallin

Ruotsin maatalousyliopisto, Uppsala (Ruotsi)

Hän toimii maaperän mikrobiologian puheenjohtajana Ruotsin maataloustieteiden yliopistossa. Hänen tutkimusalueensa on bakteerien ja arkoenien mikrobiekologia, etenkin niiden, jotka osallistuvat typen kiertämiseen eri maan ekosysteemeissä, kuten maatalousmaissa ja arktisissa maaperissä, mutta myös kosteikoissa, vesiympäristöissä ja muokatuissa järjestelmissä. Hänen tutkimustavoitteensa on ymmärtää mikrobiyhteisöjen ekologian, niiden suorittamien biogeokemiallisten prosessien ja vastaavien ekosysteemitoimintojen väliset suhteita.

 

Manuel Andrade Calvo

Juana de Vegan säätiö, A Coruña (Espanja)

Liiketalouden tutkinto A Coruñan yliopistosta. Hän on työskennellyt Juana de Vegan säätiössä vuodesta 1997, jonka johtajana hän on ollut vuodesta 2005. Hän on apulaisprofessori A Coruñan yliopiston liiketalouden laitoksella ja ollut koordinaattori 10 vuotta maatalouden jatko-opinnoissa. -Food Business Management, joka järjestää tämä yliopisto yhteistyössä säätiön kanssa. Hän on osallistunut useisiin kursseihin ja seminaareihin maatalouden elintarvike- ja metsätalousasioihin liittyvissä kysymyksissä Galiciassa ja julkaissut tästä aiheesta artikkeleita.

+34 981 654 367 | jmandrade@juanadevega.org

 

Leen Vervoort

Agrobeheercentrum Eco² ngo, Flanderi (Belgia)

Tutkinto biotekniikasta, ja hän on erikoistunut maa- ja metsätalouteen. Hän ohjaa maanviljelijöitä ja asiaankuuluvia sidosryhmiä kohti kestävämpiä viljelymenetelmiä säilyttäen samalla taloudellisesti kannattavan maataloustuotannon. Hankkeet, joihin hän osallistuu, ovat yhtä monipuolisia kuin maaperän biologisen monimuotoisuuden tulisi olla: maanviljelijöiden toiminnallisen maaperän monimuotoisuuden integroimisesta peltomarginaalien ja pensasaitojen avulla voimakkaaseen maaperän ja veden hallintaan kannustamalla innovatiivisilla tekniikoilla, kuten pensasaitarivien tekemisellä maatalousmaille.

leen.vervoort@agrobeheercentrum.be

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024