Projektin hallinnollinen toimikunta

Projektinhallintatiimi (PMT)

Projektikoordinaattori

David Fernández Calviño

Tutkija Vigon yliopiston kasvibiologian ja maaperätieteiden laitoksella. Hänellä on kandidaatin tutkinto maa- ja metsätaloudessa (2001 ja 2004) ja tohtori maaperätieteissä (2008). Hänen tutkimusosaamisalueitaan ovat maaperän laatu, epäorgaanisten ja orgaanisten epäpuhtauksien dynamiikka ja maaperän biokemia / mikrobiologia.

Projektikoordinaattori, projektin johtokunnan jäsen, tieteellisen hallituksen jäsen ja WP1 työpaketin vetäjä.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

UVIGO

Projektipäällikkö

Manuel Román

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja MBA EOI: ssa (teollisen organisaation koulu) ja jatko-opinnot Ruotsin kauppakorkeakoulussa (HANKEN). Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisen projektin johtajana, liiketoiminnan kehittämisestä, muutoksenhallinnasta ja innovaatioprosesseista. Hän perusti CONTACTICA-yrityksen vuonna 2004 ja on nykyinen toimitusjohtaja yrityksessä, jossa hän koordinoi, kehittää ja toteuttaa innovaatioalan projekteja pääasiassa perinteisille teollisuudenaloille. Osallistuminen työpakettiin WP1, avustaminen projektin hallinnassa ja työpaketissa WP8.

Manuel.roman@contactica.es

CONTACTICA

 

Alueelliset koordinaattorit

Eteläisen Välimeren alueen koordinaattori

Raúl Zornoza

Väitöskirja ympäristötieteissä. Asiantuntija maaperän laadun ja hajoamisen, maaperän mikrobien monimuotoisuuden, orgaanisen aineksen dynamiikan ja kestävän maankäytön parissa.

+34 868 071 130 | raul.zornoza@upct.es

UPCT

Lusitanian alueen koordinaattori

Paula Pérez Rodríguez

Tohtorintutkino maaperätutkimuksessa ja tutkijatohtorina Vigon yliopistossa. Tärkeimmät tutkimuskohteet keskittyvät ravinteiden ja epäpuhtauksien, sekä orgaanisten että epäorgaanisten saasteiden tutkimiseen kasvi-juuristo-maaperä-systeemissä. Orgaanisten epäpuhtauksien hajoamismekanismit ja ravinteiden kierron vuorovaikutukset, joita tutkitaan stabiilien isotooppien avulla. Mukana työpaketeissa WP2, WP3 ja WP5.

paulaperezr@uvigo.es

UVIGO

Keski-Atlantin alueen koordinaattori

Lieven Waeyenberge

ILVO:n vanhempi tutkija, jonka asiantuntemus on kasviloisten ja entomopatogeenisten sukkulamatojen molekyylidiagnostiikasta. Hän on tehnyt yhteistyötä useiden kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa auttaakseen diagnostiikkaongelmien ratkaisemisessa. Pari vuotta sitten hänen painopisteensä siirtyi kohti amplikonisekvensointia (Next Generation Sequencing -tekniikka) maaperän sukkulamatoyhteisöjen tunnistamiseksi. Sukkulamatoyhteisöjä pidetään yhtenä tärkeistä ekosysteemin terveyden bioindikaattoriryhmistä.

Projektinhallinnan ja tieteellisen toimikunnan jäsen, Keski-Atlantin alueen koordinaattori ja WP3 työpaketin vetäjä. Lisäksi mukana WP2, WP4, WP5, WP7 ja WP8 työpaketeissa.

lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | Tutkimusportaali | Verkkosivusto

ILVO

Kontinentaalisen alueen koordinaattori

Stefan Schrader

Stefan Schrader on Thünen biodiversiteetti instituutin varajohtaja Braunschweigissa Saksassa ja maaperäeläintieteen työryhmän johtaja. Hän on maaperäbiologian ja -ekologian professori Braunschweigin teknillisessä yliopistossa. Hänen tutkimustoimintansa keskittyy maaperän toiminnalliseen monimuotoisuuteen ja sen ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen maatalousjärjestelmissä. Kontinentaalisen alueen koordinaattori
ja työpaketin WP5 varavetäjä.

stefan.schrader@thuenen.de

Thünen Institute

Nemoraalisen alueen koordinaattori

Merrit Shanskiy

Merrit Shanskiy

Tohtori peltokasvien viljelyn alalta, maaperätieteiden dosentti Viron yliopistosta (Life Sciences), ja Maaperätieteen puheenjohtaja. Tärkeimmät tutkimusalat liittyvät maaperätieteeseen ja maaperän biologiseen monimuotoisuuteen, sekä kasvien ja maaperän vuorovaikutuksiin. EULS-tutkija, työpaketin WP2 vetäjä ja mukana useimmissa muissa työpaketeissa.

+372 731 3545 | merrit.shanskiy@emu.ee

EULS

Boreaalisen alueen koordinaattori

Krista Peltoniemi

Tohtori ja erikoistutkija Luonnonvarakeskuksessa (Luke), jonka asiantuntemus on maaperän mikrobiomit. Hänellä on kokemusta tutkimuksista maaperän mikrobiyhteisöistä (sienet, bakteerit, aktinobakteerit, metanogeeniset arkeonit ja metanotrofiset bakteerit) ja niiden monimuotoisuudesta eri ympäristöissä. Hän toimii boreaalisen alueen koordinaattorina ja koordinoi muiden suomalaisten yhteistyökumppaneiden Petlan, sekä Kilpiän ja Tyynelän tilojen työtehtäviä. Hän on mukana WP3 ja WP5 maaperän mikrobiologisissa analyyseissä, sekä myös muissa työpaketeissa.

Boreaalisen alueen koordinaattori ja työpaketin WP3 varavetäjä.

+358 29 532 5585 | krista.peltoniemi@luke.fi

LUKE

 

Muut PMT: n jäsenet

Viestintä-, tiedonlevitys- ja -julkaisemisstrategian koordinaattori

Tamara Rodríguez Silva

Journalistin tutkinto San Pablo CEU -yliopistossa (Madrid, Espanja), PGCert. audiovisuaalisessa viestinnässä ja PGCert, sekä Santiago de Compostelan yliopistossa (USC, Espanja) alueinaan patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja kilpailu.

Tutkinto myös liiketoimintaviestinnässä La Coruñan yliopistolta (UDC, Espanja) ja maisterilta. kansallisen etäopiskeluyliopiston ja Jaume I Castellón -yliopiston (UNED ja UJI, Espanja) yritysvastuun ja sosiaalisen vastuun alalla. GRI on sertifioinut G4-raportointia koskevat ohjeet.

Hän on viestinnän, innovaatioiden ja kestävän kehityksen asiantuntija, jolla on yli 10 vuoden kokemus yrittäjyyden, kulttuurin, eurooppalaisten rahastojen konsultoinnista julkisissa ja yksityisissä yhteisöissä painottaen pk-yritysten kehittämistä.
Ennen liittymistään FEUGA:an syyskuussa 2019 Tamara työskenteli useissa tiedotusvälineissä ja viime aikoina ACIS: ssä (Galician virasto kohteinaan tieto- ja terveysinnovaatiot) ja GAIN: ssä (Galician innovaatiovirasto). Hän on myös ANIS: n (Espanjan terveysalan toimittajien järjestön) jäsen.

Euroopan projektipäällikkö FEUGA:ssa.

+34 608 025 546 | trodriguez@feuga.es

FEUGA

Viestintäpäällikkö

Nuria Rodríguez Aubó

Teknologiansiirtopäällikkö FEUGA:n EU-ohjelmissa. Tutkinnot matematiikassa ja uusiutuvassa energiassa, jonka puitteissa hänellä on kokemusta hermoverkkomalleihin perustuvasta Big Data -analytiikasta energian kysynnän ennustamiseksi aiemmasta Gas Natural -työstään. Lisäksi hänellä on yli 10 vuoden kokemus työskentelystä eurooppalaisten hankkeiden valmistelussa ja hallinnassa keskittyen erityisesti koordinointi- ja tukitoimiin (CSA) ja T & K & i-ohjelmiin, mukaan lukien sidosryhmien ja loppukäyttäjien osallistaminen, monen toimijan lähestymistavat, avointen ehdotuspyyntöjen suunnittelu ja hallinta sekä RRI-perspektiivin toteutus.

Hän on tehnyt yhteistyötä yli 20 eurooppalaisessa projektissa vuodesta 2007 lähtien.

+34 672 033 111 | nrodriguez@feuga.es

FEUGA

Tiedonlevittämisestä vastaava päällikkö

Ánxela Montero

Valmistunut liiketaloudesta Santiago de Compostelan yliopistossa. Yli 25 vuoden kokemus tiedonsiirrosta ja hän on Feugan tutkimustulosten tiedonsiirtotoimiston johtaja. Tällä hetkellä hän hoitaa H2020-, Interreg- ja Erasmus + -hankkeiden hallinto- ja taloushallintoa. Hän myös edistää ja valmistelee alueellisia ja kansallisia hankkeita, jotka liittyvät erityisesti maatalous-, elintarvike- ja metsätalousalan operatiivisiin ryhmiin, sekä koordinoi ja toteuttaa viestintä-, innovaatio- ja tiedonsiirtotoimia. Aikaisemmin hän oli Feigan alueellinen johtaja Vigossa ja säätiön levittämisen ja tiedonsiirron osaston johtaja, koordinoinut yliopistoyritysprojektien hallintaa sekä hankkeiden ja aloitteiden käynnistämistä ja toteuttamista kolmen Galician yliopiston tulosten levittämiseksi . Hän johti myös aiempien Euroopan unionin puiteohjelmien projekteja ja osallistui niihin.

+34 669 166 618 | amontero@feuga.es

FEUGA

Tiedon hyödyntämisestä vastaava päällikkö

Nuria Valdés

Kandidaatin tutkinto ympäristötieteistä, sekä monen vuoden kokemus ympäristökonsultoinnista. Hän on osallistunut useiden ympäristö- ja T & K-hankkeiden (H2020) johtamiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti hallinnoimalla taloudellisia ja henkilöresursseja, määräaikoja, hallinnollisia tehtäviä ja tavoitteiden saavuttamista keskeisten tulosindikaattorien (BSC-metodologia) perusteella. Mukana työpaketeissa WP1 ja WP8.

nuria.valdes@contactica.es

CONTACTICA

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024