Tieteellinen toimikunta

Tieteellisen projektin koodinaattori

María Jesús Iglesias Briones

Maria J.I. Briones (biotieteiden tohtori) on tällä hetkellä eläinbiologian professori Vigon yliopistossa (Espanja), ja on erityisen kiinnostunut maaperän toiminnallisesta roolista maan ekosysteemeissä ilmastonmuutoksen yhteydessä. Hän on erityisesti yrittänyt kvantifioida maaperän biologisen monimuotoisuuden muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia niiden hallinnoimiin ekosysteemipalveluihin (ts. Kestävä kasvintuotanto, maaperän hiilen sitominen, kasvihuonekaasujen hillitseminen, hydrologinen säätely). Tämän saavuttamiseksi hän on kehittänyt vankan tutkimusprofiilin eri maaperän organismien taksonomiasta ja ekologiasta.

mbriones@uvigo.es

UVIGO

WP1 vetäjä

David Fernández Calviño

Tutkija Vigon yliopiston kasvibiologian ja maaperätieteiden laitoksella. Hänellä on kandidaatin tutkinto maa- ja metsätaloudessa (2001 ja 2004) ja tohtori maaperätieteissä (2008). Hänen tutkimusosaamisalueitaan ovat maaperän laatu, epäorgaanisten ja orgaanisten epäpuhtauksien dynamiikka ja maaperän biokemia / mikrobiologia.

Projektikoordinaattori, projektihallinnoinnin toimikunnan jäsen, tieteellisen toimikunnan jäsen ja WP1 vetäjä.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

UVIGO

WP1 varavetäjä

Manuel Román

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja MBA EOI: ssa (teollisen organisaation koulu) ja jatko-opinnot Ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa (HANKEN). Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisen projektin johtajana, liiketoiminnan kehittämisestä, muutoksenhallinnasta ja innovaatioprosesseista. Hän perusti CONTACTICA-yrityksen vuonna 2004 ja on nykyinen toimitusjohtaja yrityksessä, jossa hän koordinoi, kehittää ja toteuttaa innovaatioalan projekteja pääasiassa perinteisille teollisuudenaloille. Osallistuminen tyäpaketteihin WP1, avustaminen projektin hallinnassa ja työpaketissa WP8.

manuel.roman@contactica.es

CONTACTICA

WP2 vetäjä

Merrit Shanskiy

Merrit Shanskiy

Peltokasvien viljelyn tohtori, maaperätieteiden dosentti Viron maatalousyliopistossa, ja maaperätutkimuksen puheenjohtaja. Tärkeimmät tutkimusalat liittyvät maaperätieteeseen ja maaperän biologiseen monimuotoisuuteen, kasvien ja maaperän vuorovaikutuksiin. SoildiverAgro-projektin vastaava EULS-tutkija, WP2 työpaketin vetäjä ja mukana useissa muissa työpaketeissa.

+372 731 3545 | merrit.shanskiy@emu.ee

EULS

WP2 varavetäjä

Flora Alonso Vega

Tutkinto biologiassa ja luennoitsija Vigon yliopiston kasvi- ja maaperätieteen osastolla. Tutkimuskokemus maaperän resurssien arvioinnista keskittyen pääasiassa maaperän raskasmetallisaastumiseen.

+34 988 387 070 | florav@uvigo.es

UVIGO

WP3 vetäjä

Lieven Waeyenberge

ILVO:n erikoistutkija, jolla on asiantuntemusta kasviloisten ja entomopatogeenisten sukkulamatojen molekyylidiagnostiikasta. Tässä on tehnty yhteistyötä useiden kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa auttaakseen diagnostiikkaongelmien ratkaisemisessa. Pari vuotta sitten hänen painopisteensä siirtyi kohti amplikonisekvensointia (Next Generation Sequencing -tekniikka) maaperän sukkulamatoyhteisöjen luonnehtimiseksi. Sukkulamatoja pidetään potentiaalisina ekosysteemin terveyden bioindikaattoreina.

Projektinhallinta- ja tiedelautakunnan jäsen, Keski-Atlantin alueen koordinaattori ja WP3 vetäjä. Lisäksi mukana työpaketeissa WP2, WP4, WP5, WP7 ja WP8.

lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | Tutkimusportaali | Verkkosivusto

ILVO

WP3 varavetäjä

Krista Peltoniemi

krista luke

Luken erikoistutkija, jonka asiantuntemus on maaperän mikrobiomien tutkimisssa. Hänellä on kokemusta tutkimuksista maaperän mikrobiyhteisöistä (sienet, bakteerit, aktinobakteerit, metanogeeniset arkeologiset ja metanotrofiset bakteerit), niiden monimuotoisuudesta ympäristömuutosten jälkeen erilaisissa ympäristöissä. Hänen päätehtävänsä projekteissa on toimia boreaalisen alueen koordinaattorina, koordinoiden myös muiden suomalaisten yhteistyökumppaneiden Petlan, sekä Kilpiä ja Tyynelän tilojen työtehtäviä. Hän on mukana useassa työpaketissa, mutta ennen kaikkea hänen kokemustaan hyödynnetään työpaketteja WP3 ja WP5 koskevissa maaperän mikrobiologisissa analyyseissä.

Boreaalisen alueen koordinaattori ja WP3 varavetäjä.

+358 29 532 5585 | krista.peltoniemi@luke.fi

LUKE

WP4 vetäjä

Kristian Koefoed Brandt

Apulaisprofessori ja ympäristömikrobiologian tutkimusryhmän johtaja Kööpenhaminan yliopistossa. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on selvittää, ymmärtää ja hyödyntää mikro-epäpuhtauksien vuorovaikutusta sekä mikro-organismien ja niiden ympäristön välisiä perusvuorovaikutuksia. SoildiverAgro-projektin vastuuhenkilö UCPH:ssa, WP4 vetäjä ja mukana useimmissa työpaketeissa.

+45 35 33 26 12 | kkb@plen.ku.dk

UCPH

WP4 varavetäjä

Jane Debode

Kasvipatologi, jolla on tohtorintutkinto biotieteissä ja maataloudessa (Gentin yliopisto, 2005). Tällä hetkellä hän on vanhempi tutkija ILVO:n kasvitieteiden yksikössä, mukana maaperän mikrobiologian ja kasvien terveyden sekä maaperäisten tautien integroidun tuholaistorjunnan (IPM) tutkimuksissa. Hänellä on kokemusta useista tekniikoista maaperän mikrobiologian tutkimiseen, mukaan lukien fosfolipidirasvahappoanalyysi (PLFA) ja molekyylitekniikat (DNA-metabarkoodaus, qPCR).

Projektin tieteellisen toimikunnan jäsen ja mukana työpaketeissa WP4 ja WP8.

jane.debode@ilvo.vlaanderen.be | Tutkimusportaali | Verkkosivusto

ILVO

WP5 vetäjä

Silvia Martínez

Silvia Martínez on UPCT:n professori ja agronomian tohtori. Tärkeimmät tutkimuslinjat perustuvat orgaanisten ja teollisten jätteiden hyödyntämiseen, huonontuneiden alueiden ympäristön kunnostamiseen fytoremediaatiotekniikoilla, jätevedenpuhdistusjärjestelmiin (keinotekoiset kosteikot) ja kestäviin maaperänhoitokäytäntöihin.

+34 968 327 064 | silvia.martinez@upct.es

UPCT

WP5 varavetäjä

Stefan Schrader

Stefan Schrader on Thünen-biologisen monimuotoisuuden instituutin varajohtaja Braunschweigissa Saksassa ja maaperäeläintieteen työryhmän johtaja. Hän on maaperäbiologian ja maaperän ekologian professori Braunschweigin teknillisessä yliopistossa. Hänen tutkimustoimintansa keskittyy maaperän toiminnalliseen monimuotoisuuteen ja sen ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen maatalousjärjestelmissä.
Kontinentaalisen alueen koordinaattori.

stefan.schrader@thuenen.de

Thünen Institute

WP6 vetäjä

Eija Pouta

Professori, jolla on laaja kokemus julkisten hyödykkeiden, kuten maaseutumaiseman, biologisen monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun hyötyjen ja arvon tutkimuksesta. Hän on julkaissut yli 60 vertaisarvioitua artikkelia tärkeimmissä luonnonvaratalouden ja suunnittelun lehdissä keskittyen pääasiassa markkinoiden ulkopuoliseen arvottamiseen. Hän johtaa työpakettia WP6 ja auttaa analysoimaan maaperän biologisen monimuotoisuuden parantamisesta koituvia kustannuksia ja hyötyjä taloudellisessa mielessä ja analysoimaan viljelijöiden käyttäytymistä.

+358 50 343 9834 | eija.pouta@luke.fi

LUKE

WP6 varavetäjä

Martin Banse

Martin Banse on Thünen Market Analysis -instituutin johtaja Braunschweigissa Saksassa. Martin Bansella on yli 20 vuoden kokemus maatalouspolitiikan ja kansainvälisen kaupan kvantitatiivisista analyyseistä. Hän on tehnyt paljon työtä maatalousalan analyysissä ja kvantitatiivisessa mallinnuksessa, ja hänellä on laaja kokemus osittaisen ja yleisen tasapainomallin käytöstä erityisesti biotaloudessa, kansainvälisessä kaupassa ja maatalouspolitiikassa.

martin.banse@thuenen.de

Thünen Institute

WP7 vetäjä

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Apulaisprofessori UVIGO:ssa, jossa tutkimuskohteinaan on maaperän toimintojen muutosten arvioiminen, lähinnä fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksien muutokset antropogeenisen toiminnan lisääntymisen seurauksena, joka johtaa maaperän pilaantumiseen epäpuhtauksien kuten raskasmetallien, torjunta-aineiden yms. seurauksena. Hän on mukana työpaketeissa WP7 ja WP8.

+34 988 387 070 | edjuanca@uvigo.es

UVIGO

WP7 varavetäjä

Javier Calatrava

Maataloustalouden, politiikan ja maaseudun sosiologian professori UPCT:ssä Tutkimuskokemus maataloudesta, luonnonvaroista ja ympäristötaloudesta keskittyen pääasiassa vesivarojen hoidon ja maaperän suojelun talouteen ja politiikkaan.

WP7 varavetäjä ja mukan työpaketeissa WP2, WP6 ja WP7.

https://personas.upct.es/perfil/j.calatrava

UPCT

WP8 vetäjä

Tamara Rodríguez Silva

Journalistin tutkinto San Pablo CEU -yliopistossa (Madrid, Espanja), PGCert. audiovisuaalisessa viestinnässä ja PGCert. Santiago de Compostelan yliopistossa (USC, Espanja) kohteina patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja kilpailu.
Tutkinto liiketoimintaviestinnässä La Coruñan yliopistolta (UDC, Espanja) ja kansallisen etäopetuksen yliopiston ja Jaume I Castellón -yliopiston (UNED ja UJI, Espanja) yritysvastuun ja sosiaalisen vastuun alalta. GRI on sertifioinut G4-raportointia koskevat ohjeet.
Hän on viestinnän, innovaatioiden ja kestävän kehityksen asiantuntija, jolla on yli 10 vuoden kokemus yrittäjyyden, kulttuurin, eurooppalaisten rahastojen konsultoinnista julkisissa ja yksityisissä yhteisöissä painottaen pk-yritysten kehittämistä.
Ennen liittymistään FEUGA:an syyskuussa 2019 hän työskenteli useissa tiedotusvälineissä ja viime aikoina ACIS: ssä (Galician virasto tieto- ja terveysinnovaatiot) ja GAIN: ssä (Galician innovaatiovirasto). ANIS: n (Espanjan terveysalan toimittajien järjestön) jäsen.
Euroopan projektipäällikkö FEUGA:ssa.

+34 608 025 546 | trodriguez@feuga.es

FEUGA

WP8 varavetäjä

Nuria Valdés

Tutkinto ympäristötieteistä, ja monen vuoden kokemus ympäristökonsultoinnista. Hän on osallistunut useiden ympäristö- ja T & K-hankkeiden (H2020) johtamiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti hallinnoimalla taloudellisia ja henkilöresursseja, määräaikoja, hallinnollisia tehtäviä ja tavoitteiden saavuttamista keskeisten tulosindikaattorien (BSC-metodologia) perusteella. Mukana työpaketeissa WP1 ja WP8.

nuria.valdes@contactica.es

CONTACTICA

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024