Työpaketti 1

Työpaketti 1 (WP1): Konsortion koordinaatio ja projektinhallinta.


Vetäjä: UNIVERSIDADE DE VIGO (Vigon yliopisto, Espanja) D. Fernández Calviño.

Varavetäjä: CONTACTICA (Espanja)

Kokonaistavoite on hankkeen johtaminen ja koordinointi selkeän johtamisrakenteen ja -menetelmien avulla, jotka varmistavat projektin tehokkaan johtamisen ja teknisen koordinoinnin kehittämällä hyvää viestintää ja vuorovaikutusta konsortion sisällä ja sen ulkopuolella.

WP1 liittyy kaikkiin työpaketteihin ja yhteistyökumppaneihin.

Erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Perustaa tehokkaan projektinhallinnan varmistavat projektinhallintamenetelmät ja -rakenteet.
  • Oikea ja asianmukainen tieteellinen koordinointi, jotta voidaan varmistaa kaikkien projektin tavoitteiden selkeä määrittely ja tehokas saavuttaminen.
  • Taata, että projektitoimenpiteet suoritetaan resurssien, ajan ja budjetin tehokkaalla hyödyntämisellä. Tunnistaa riskit ja tarvittaessa esittää korjaavia toimenpiteitä.
  • Varmistaa tehokas taloudellinen ja juridinen hallinta.
  • Edistää riittävää projektikoordinointia aiheeseen liittyvien projektien ja Euroopan komission kanssa.
  • Varmistaa, että hankkeessa huomioidaan tasa-arvokysymykset.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024