Työpaketti 2

Työpaketti 2 (WP2): Eurooppalaisten viljelyjärjestelmiin ja tiedonlouhintaan liittyvien keskeisten haasteiden tunnistaminen


Líder: EESTI MAAULIKOOL (Viro) M. Shanskiy

Líder suplente: VIGON YLIOPISTO (Espanja)

Työpakettiin 2 sisältyy erilaisten eurooppalaisten viljelyjärjestelmien käyttäjien kohtaamien keskeisten agronomisten ongelmien tunnistaminen ja dokumentointi kirjallisuuskatsausten ja loppukäyttäjien tarpeiden kartoituksen avulla. Näiden rinnalla voidaan tarkastella mahdollisia viljelyvaihtoehtoja, jotka kattavat maaperän biologisen monimuotoisuuden kohentamisen ja ekosysteemipalvelujen tuottamisen.

Tässä noudatetaan usean toimijan lähestymistapaa työosion 8 tavoitteiden mukaisesti.

Erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Kerätä tietoa valmistuneista ja keskeneräisistä projekteista, tietokannoista ja tutkimuskirjallisuudesta, jotta voidaan tunnistaa eurooppalaisiin maanviljelyjärjestelmiin ja valittujen satotyyppien maaperän monimuotoisuuteen liittyvät haasteet.
  • Tunnistaa eurooppalaisen maatalouden pääasialliset agronomiset ongelmat sekä niihin liittyvät loppukäyttäjien tarpeet, joihin voidaan vastata hoitamalla ja parantamalla maaperän biologista monimuotoisuutta.
  • Tunnistaa eri viljelyjärjestelmien vahvuudet, mahdollisuudet, rajoitukset ja puutteet suhteessa maaperän biologista monimuotoisuutta parantavien viljelykäytäntöjen integrointiin.
  • Tunnistaa viljelykäytäntöjen ja -strategioiden mahdolliset muunnelmat, jotka myötävaikuttavat tunnistettujen ongelmien ratkaisuun parantamalla maaperän biologista monimuotoisuutta EU:n tasolla.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024