Työpaketti 4

Työpaketti 4 (WP4): Parhaat menetelmät maaperän biologisen monimuotoisuuden arviointiin


Vetäjä: KÖÖPENHAMINAN YLIOPISTO (Tanska) K.K. Brandt

Varavetäjä: EV-ILVO (Belgia)

Tavoite on osallistua maaperän biologisen monimuotoisuuden arviointimenetelmien meneillään olevaan kehitystyöhön.

Erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Toteuttaa ja edelleen optimoida uusi korkean suorituskyvyn kvantitatiivinen PCR (HT-qPCR) -siru 64 sellaisen mikrobitoiminnallisen geenin samanaikaiseen kvantifiointiin, joilla on ratkaiseva merkitys maaperän sisältämän hiilen, typen, fosforin ja rikin biogeokemialliseen kiertoon.
  • Toteuttaa ja edelleen optimoida testit maaperässä olevien sukkulamatojen monimuotoisuuden määrittämiseksi molekyylibiologisin menetelmän (uuden sukupolven sekvensointiin perustuva DNA-metaviivakoodimenetelmä) toteuttamisen avulla.
  • Optimoida Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopiaan perustuva kemometrinen menetelmä maaperän biologisessa monimuotoisuudessa tapahtuvien muutosten seuraamiseksi korkealla suorituskyvyllä.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024