Työpaketti 5

Työpaketti 5 (WP5): Maaperän monimuotoisuuden vaikutukset satotuotantoon ja muihin ekosysteemipalveluihin


Vetäjä: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA (Espanja). S. Martínez Martínez.

Líder suplente: Thünen-Institute (Saksa)

Työpaketti 5:n (WP5) tavoite on tuottaa luotettavaa ja vankkaa tieteellistä ymmärrystä siitä, mikä vaikutus kestävillä viljelykäytännöillä ja -järjestelmillä on maaperän monimuotoisuuden parantamiseen ja miten tämä liittyy sadon tuottoon (määrä ja laatu) ja muihin ekosysteemipalveluihin, kuten maan viljavuuteen ja hiilensitomiseen eri ilmasto- ja maaperäalueilla.

Tämän työpaketin tavoitteena on myös tuottaa teollisia innovaatioita testaamalla uusia kasvua edistäviä tuotteita, jotka perustuvat maaperän mikro-organismien muokkaamiseen ja joiden tarkoitus on vähentää lannoitteiden käyttöä viljelyssä ja edistää satojen kasvua ja kehittämistä maaperän mikro-organismeja kehittämällä.

Tämän työpaketin tavoitteena on erityisesti arvioida, miten maaperän biologista monimuotoisuutta edistävät viljelyjärjestelmät voivat:

  • Lisätä tehokkaasti geneettistä ja toiminnallista mikrobien monimuotoisuutta ja vähentää maalevintäisiä tauteja.
  • Lisätä tehokkaasti biologisten säätelijöiden (sukkulamatojen) ja ekosysteemi-insinöörien (lierojen) monimuotoisuutta.
  • Lisätä kasvien kasvua ja satojen määrää sekä vähentää tuholaisten/tautien esiintyvyyttä.
  • Parantaa satojen laatua ja ravinneominaisuuksia.
  • Parantaa maaperän viljavuutta pidättämällä maaperän ravinteet, estämällä niiden huuhtoutumista sekä lisäämällä kasvipeittoa ja vähentämällä näin maaperän eroosiota.
  • Parantaa maaperän rakennetta ja laatua, lisätä maaperän hiilensitomista, edistää maaperän luonnollista toimintaa ja sellaisten stabiilien aggregaattien muodostumista, jotka parantavat veden imeytymistä maaperään sekä juurten kasvua ja maaperän vedensitomiskykyä.
  • Optimoida maatalouskemikaalien ja maanmuokkauksen käyttöä.
  • Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024