Työpaketti 7

Työpaketti 7 (WP7): Strategioiden ja välineiden kehittäminen


Vetäjä: UNIVERSIDADE DE VIGO (Espanja)
J.C. Nóvoa Muñoz

Varavetäjä: UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE CARTAGENA (España)

Työpaketin 7 (WP7) päätavoite on analysoida kaikki projektin tuotokset kokonaisuutena sekä selvittää, miten yhteisö voi hyötyä SoildiverAgron tuloksista ja miten tulokset voitaisiin jalkauttaa eurooppalaiseen politiikan tekoon.

Erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Määrittää biologisen monimuotoisuuden operatiiviset tavoitteet pellolta alueellisille tasoille.
  • Kehittää ohjeistus parhaista viljelyjärjestelmistä ja maatalouskäytännöistä sekä niihin liittyvistä keinoista.
  • Ottaa käyttöön suositukset EU:n maatalous- ja ympäristöpolitiikkojen päivittämiseksi niin, että ne tukevat maaperän biologisen monimuotoisuuden parantamista.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024