Työpaketti 8

Työpaketti 8 (WP8): Viestintä, tiedon levittäminen ja hyödyntäminen, sekä sidosryhmien sitouttaminen


Vetäjä: FEUGA (Espanja). Tamara Rodríguez

Varavetäjä: CONTACTICA S.L. (Espanja)

Pääasiallinen tavoite on varmistaa projektin sujuva ja tehokas viestintä tietokanavien asianmukaisen käytön sekä räätälöidyn levittämis- ja hyödyntämisstrategian avulla. Osallistuminen ja vuoropuhelu sidosryhmien ja muiden verkostojen kanssa ovat keskeisen tärkeitä ja tulevat noudattamaan usean toimijan menetelmää.

Erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Määritellä, toteuttaa ja arvioida projektin viestintästrategia.
  • Luoda SoildiverAgro-verkkosivusto, joka tulee olemaan tärkein yhteysvälinen projektin ja sen kohdeyleisön (kaikkien sidosryhmien ja suuremman yleisön) välillä.
  • Tunnistaa SoildiverAgron potentiaaliset sidosryhmät, sekä edistää näiden sidosryhmien sitouttamiseen tähtäävää neuvontaa ja kerätä tarvittavaa tietoa heidän tarpeistaan.
  • Määritellä räätälöity ja tehokas tiedon hyödyntämis- ja levitysstrategia projektin aikana ja sen jälkeen varmistaa, että strategia on linjassa hyödyntämisvaatimusten ja immateriaalioikeusmenettelyjen kanssa.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024