Yhteistyökumppanit

SoildiverAgro tutkimuskonsortioon kuuluu 22 parneria 7:stä eri EU-maasta


Yliopistot

 


 

Tutkimuslaitokset

 


 

Yritykset

 


 

Ei-kaupalliset organisaatiot

 


 

Maatilat

 


 

Maanviljelijäjärjestöt

 


 

Julkishallinnon organisaatot

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024