Contactica

CONTACTICA (CTA) on yksityinen innovaatiokonsultointiyritys, joka on kasvanut vuodesta 2009 lähtien ohjaamalla ja johtamalla innovaatioprosesseja tietotaidolla ja kapasiteetilla uusien tuotteiden kehittämiseen. CTA suorittaa elinkaariarvioinnin (LCA), elinkaarikustannusanalyysin ja sosiaalisen elinkaariarvioinnin (S-LCA) ja yhdistää ne elinkaaren kestävyysarviointiin (LCSA) sisällyttämään kestävyyden kolme ulottuvuutta kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan.

Verkkosivusto

 

Manuel Román

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja MBA EOI:ssa ja jatko-opinnot ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa (HANKEN). Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisen projektin johtajana, liiketoiminnan kehittämisestä, muutoksenhallinnasta ja innovaatioprosesseista. Hän perusti CONTACTICA-yrityksen vuonna 2004 ja on nykyinen toimitusjohtaja yrityksessä, jossa hän koordinoi, kehittää ja toteuttaa innovaatioalan projekteja pääasiassa perinteisille teollisuudenaloille.

Osallistuu työpaketteihin WP1 ja WP8.

manuel.roman@contactica.es

 

Carolina Alfonsín

Lokemusta LCA:sta ja osallistumisesta useille kansainvälisille kursseille ja konferensseille, mukaan lukien tutkimusvierailu Gentiin Belgiassa. Väitöskirja ilmansaasteiden torjuntatekniikoiden LCA: sta.

Osallistuu työpaketteihin WP6 ja WP8.

c.alfonsin@contactica.es

 

Nuria Valdés

Kandidaatin tutkinto ympäristötieteistä, ja monen vuoden kokemus ympäristökonsultoinnista. Hän on osallistunut useiden ympäristö- ja T & K-hankkeiden (H2020) johtamiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti hallinnoimalla taloudellisia ja henkilöresursseja, määräaikoja, hallinnollisia tehtäviä ja tavoitteiden saavuttamista keskeisten tulosindikaattorien (BSC-metodologia) perusteella.

Osallistuu työpaketteihin WP1 ja WP8.

nuria.valdes@contactica.es

 

Ricardo Méndez

Materiaalinsinööri, joka on erikoistunut kestävään kehitykseen, kierrätykseen ja erityisesti elinkaariarviointiin. Hän on myös osallistunut useisiin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Start-Ups bootcamp sekä Raw Materials and Circular Economy -haasteisiin, kehittäen tieteellistä tietämystään. ja liiketoimintaosaamista. Tällä hetkellä hän on Contactican LCA-asiantuntija, joka arvioi innovatiivisten prosessien ja tuotteiden ympäristötehokkuutta.

Osallistuu työpakettiin WP6.

ricardo.mendez@contactica.es

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024