Viron Life Sciences yliopisto (EULS)

Viron Life Sciences yliopiston tehtävänä on taata luonnonvarojen kestävä käyttö ja lisätä maaseudun kehittämistä. IAES on Virossa ainoa yliopisto, jonka akateemisen ja tutkimustoiminnan painopisteet tähtäävät elinolosuhteiden turvaamiseen tuleville sukupolville ja elinympäristön säilyttämiseksi sekä tarvittavien luonnonvarojen kestävän kehityksen.

Viron maatalouden ja ympäristötieteiden instituutti vastaa tutkimuksesta ja kehityksestä sekä korkeakouluopetuksesta kasvinviljelyssä ja kasvibiologiassa, puutarhaviljelyssä, kasvinterveydessä, maaperätieteessä ja agrokemiassa, maiseman ekologiassa ja hoidossa, maisema-arkkitehtuurissa, johon kuuluu myös biologinen monimuotoisuus ja sovellettu hydrobiologia.

Taloustieteiden ja sosiaalitieteiden instituutista on tullut virolainen opetus- ja tutkimuskeskus, joka käsittelee maaseudun taloudelliseen kehitykseen ja maaseudun sosiaalisiin ongelmiin liittyviä kysymyksiä.

Verkkosivusto

 

Kaire Loit

Puutarhatalouden maisteri ja jatko-opiskelija tutkinto Viron yliopiston maatalous- ja ympäristötieteiden instituutissa. Tutkimuskohteina kasvien patologia, isäntäsienen vuorovaikutus ja maaperän agroekologia. Tärkein tutkimusaihe on lajikekohtaiset vaikutukset perunan juuristo sienten monimuotoisuuteen. Osallistuu työpakettiin WP3 ja tarvittaessa myös muihin työpaketteihin.

+ 372 5664 2423 | Kaire.loit@emu.ee

 

Anne Poder

Maataloustalouden ja johtamisen tohtori. Tutkimus keskittyy maataloutta, maaseudun yrittäjyyttä ja maaseudun kehittämistä koskeviin taloudellisiin ja sosiologisiin aiheisiin sekä sosioekonomisiin arviointeihin sekä kvantitatiivisella että laadullisella lähestymistavalla.

Osallistuu työpakettiin WP6.

anne.poder@emu.ee

 

Marian Põldmets

Puutarhatalouden maistertutkinto Viron yliopistossa. Osallistuu työpaketteihin WP2 ja WP3, ja tarpeen mukaan muihin työpaketteihin.

marian.poldmets@emu.ee

 

Mari Ivask

Ekologian tohtori, Viron Life Sciences yliopiston pääasiantuntija. Tärkeimmät tutkimusalat ovat maaperän selkärangattomat luonnollisissa ja antropogeenisissa elinympäristöissä, mukaan lukien peltoalueet ja niityt. Tutkimustoiminta keskittyy maaperän eliöstöön liittyviin suhteisiin, prosesseihin ja vuorovaikutuksiin ekosysteemeissä. Osallistuu työpaketteihin WP3, WP5 ja WP6.

+372 5164546 | Mari.ivask@ttu.ee

 

Merrit Shanskiy

Merrit Shanskiy
Peltokasvien viljelyn tohtori ja maaperätieteiden dosentti Viron life Sciences yliopistossa, jossa on Maaperätutkimuksen puheenjohtajana. Tärkeimmät tutkimusalat liittyvät maaperätieteeseen ja maaperän biologiseen monimuotoisuuteen, sekä kasvien ja maaperän vuorovaikutuksiin.

EULS-tutkija, ja WP2 vetäjä ja mukana useissa muissa työpaketeissa.

+372 731 3545 | merrit.shanskiy@emu.ee

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024