EV ILVO (Belgia) tekee kansainvälistä, monialaista ja innovatiivista tutkimusta, joka kohdistuu taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään maatalouteen ja kalastukseen “maatilalta haarukkaan” -periaatteella. Tämän tutkimuksen avulla EV ILVO kerää perustietoa ja soveltavaa tietoa, joka on elintärkeää tuotteiden ja tuotantomenetelmien parantamiseksi, laadunvalvonnaksi ja lopputuotteiden turvallisuudeksi sekä poliittisten välineiden parantamiseksi alan kehityksen ja maatalouspolitiikan perustana. Tätä varten se tekee tiivistä yhteyttä sidosryhmiinsä, mukaan lukien belgialaisiin ja kansainvälisiin yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin, päättäjiin, yksityisiin yrityksiin, hallituksiin ja valtioista riippumattomiin elimiin, viljelijäjärjestöihin jne.

Verkkosivusto

 

Lieven Waeyenberge

ILVO:n erikoistutkija, jolla on asiantuntemusta kasviloisten ja entomopatogeenisten sukkulamatoje molekyylidiagnostiikasta. Tässä hän on tehnyt yhteistyötä useiden kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa auttaakseen diagnostiikkaongelmien ratkaisemisessa. Pari vuotta sitten hänen painopiste siirtyi kohti amplikonisekvensointia (Next Generation Sequencing -tekniikka) maaperän sukkulamatoyhteisöjen luonnehtimiseksi. Sukkulamatoja pidetään yhtenä tärkeistä ekosysteemin terveyden bioindikaattoriryhmistä.

Projektinhallinta- ja tieteellisen toimikunnan jäsen, Keski-Atlanttisen alueen koordinaattori ja WP3 vetäjä. Lisäksi mukana työpaketeissa WP2, WP4, WP5, WP7 ja WP8.

Lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Sitio Web

 

Jane Debode

Kasvipatologi, jolla on tohtorintutkinto biotieteiden maataloudessa (Gentin yliopisto, 2005). Tällä hetkellä hän on erikoistutkija ILVO:n kasvitieteiden yksikössä, mukana maaperän mikrobiologian ja kasvien terveyden sekä maaperäisten tautien integroidun tuholaistorjunnan (IPM) tutkimuksissa. Hänellä on kokemusta useista tekniikoista maaperän mikrobiologian tutkimiseen, mukaan lukien fosfolipidirasvahappoanalyysi (PLFA) ja molekyylitekniikat (DNA-metabarkoodaus, qPCR).

Projektin tieteellisen toimikunnan jäsen ja mukana työpaketeissa WP4 ja WP8.

Jane.debode@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Sitio Web

 

Hilde Wustenberghs

ILVO:n yhteiskuntatieteellisen yksikön integroidun ja kestävän viljelyn tutkija, jolla on monen vuoden kokemus maatalouden ympäristö- ja taloudellisista indikaattoreista joko kansallisella / alueellisella tai maatilatasolla. Hänen tutkimukseensa sisältyy kestävän kasvinsuojelun indikaattori, DISCUSS ja kansainväliset tutkimukset kestävyyden arviointimenetelmistä. Hän käyttää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä.

Mukana työpaketeissa WP6 ja WP2.

hilde.wustenberghs@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Website

 

Jo Bijttebier

Erikoistutkija ILVO:n yhteiskuntatieteiden yksikössä, maatalouden ja maatalouden kehittämisen tutkimusalueella, jolla on kokemusta osallistavista oppimisprosesseista ja tiedon yhteiskehittämisestä sekä maatalouden käytäntöjen omaksumisesta. Hän on tällä hetkellä mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa keskitytään useiden sidosryhmien prosesseihin tietämyksen luomisen ja innovaatioiden edistämiseksi maataloudessa. Hän oli mukana FP7-hankkeessa 289782 CATCH-C, jossa hän keskittyi maanviljelijöiden käyttäytymisen sosio-psykologiseen ymmärtämiseen koskein maaperän parantamista koskevien käytäntöjen omaksumiseen.

Vastaa maaperän biologisen monimuotoisuuden hallinnan ja säilyttämisen ympäristö- ja sosioekonomisesta arvioinnista sekä osallistumisesta sosiopsykologiseen arviointiin viljelijöiden halusta ottaa käyttöön innovatiivisia viljelykäytäntöjä työpaketissa WP6.

Jo.Bijttebier@ilvo.vlaanderen.be | Website

 

Koen Willekens

Erikoistutkija ILVO:n kasvitieteide yksikössä aiheena ”Viljelykasvatus ja ympäristö”. Hän tekee tieteellistä tutkimusta maaperän hoidosta sen vaikutuksen suhteen sadon suorituskykyyn, maaperän laatuun, ravinteiden käytön tehokkuuteen ja hiilen sitomiseen. Hän teki väitöskirjatyönsä ”Typpidynamiikka suhteessa maaperän hallintaan ja maaperän laatuun peltokasvien viljelyjärjestelmissä” Ghentin yliopistosta. Hänellä on monen vuoden kokemus maatilan kompostoinnista, menettelyistä ja kompostin laadun arvioinnista.

Tärkeä rooli kenttäkokeiden perustamisesta, koordinoinnista ja hallinnasta ILVO: ssa työpaketissa WP5. Osallistuu lisäksi työpaketteihin WP2 ja WP8.

koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be | Sitio Web

 

Dieter Slos

Tohtorintutkinto biologiassa erikoisalanaan nematologia (Ghentin yliopisto, 2019). Hänen tohtorintutkimuksensa keskittyi sukkulamatojen taksonomiaan sienen hedelmäkappaleissa ja niiden spermatogeneesiin. Hän on kiinnostunut (sukkulamatojen) taksonomiasta, biologisen monimuotoisuuden tutkimuksesta ja bioinformatiikasta. Tällä hetkellä hän on erikoistutkija ILVO:n kasvitieteiden yksikössä keskittyen tutkimuksen bioinformatiikan puoleen. Hänellä on kokemusta sukkulamatojen tunnistamisesta, molekyylitekniikoista (DNA-metabarkoodaus, PCR jne.) ja ohjelmoinnista

Mukana työpaketissa WP4.

dieter.slos@ilvo.vlaanderen.be | Website