luke

Luonnonvarakeskus (Luke) on Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos, joka pyrkii edistämään biotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Strategiset tavoitteemme liittyvät kestäviin uusiin biopohjaisiin tuotteisiin, digitaalisiin ratkaisuihin, kiertotalouteen sekä terveelliseen ja kannattavaan elintarviketuotantoon. Luke kattaa kaikki maa- ja metsätalouden näkökohdat, ja sen erinomaiset tilat mahdollistavat koko tuotantoketjun tutkimisen, mukaan lukien maaperän, viljelykasvien, ympäristövaikutusten ja talouden, tutkimisen.

Verkkosivusto

 

Krista Peltoniemi

Luken erikoistutkija, jonka asiantuntemus on maaperän mikrobiomien tutkimisssa. Hänellä on kokemusta tutkimuksista maaperän mikrobiyhteisöistä (sienet, bakteerit, aktinobakteerit, metanogeeniset arkeologiset ja metanotrofiset bakteerit), niiden monimuotoisuudesta ympäristömuutosten jälkeen erilaisissa ympäristöissä. Hänen päätehtävänsä projekteissa on toimia boreaalisen alueen koordinaattorina, koordinoiden myös muiden suomalaisten yhteistyökumppaneiden Petlan, sekä Kilpiä ja Tyynelän tilojen työtehtäviä. Hän on mukana useassa työpaketissa, mutta ennen kaikkea hänen kokemustaan hyödynnetään työpaketteja WP3 ja WP5 koskevissa maaperän mikrobiologisissa analyyseissä..

Boreaalisen alueen koordinaattori, WP3 varavetäjä.

+358 29 532 5585 | krista.peltoniemi@luke.fi

 

Eija Pouta

Professori, jolla on laaja kokemus julkisten hyödykkeiden, kuten maaseutumaiseman, biologisen monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun hyötyjen ja arvon tutkimuksesta. Hän on julkaissut yli 60 vertaisarvioitua artikkelia tärkeimmissä luonnonvaratalouden ja suunnittelun lehdissä keskittyen pääasiassa markkinoiden ulkopuoliseen arvottamiseen. Hän johtaa työpakettia WP6 ja auttaa analysoimaan maaperän biologisen monimuotoisuuden parantamisesta koituvia kustannuksia ja hyötyjä taloudellisessa mielessä ja analysoimaan viljelijöiden käyttäytymistä.

WP6 vetäjä

+358 50 343 9834 | eija.pouta@luke.fi

 

Visa Nuutinen

Erikoistutkija, jonka asiantuntemus on keskittynyt maaperän lierojen ekologiaan ja käyttäytymiseen sekä pitkäaikaisiin, alueellisiin tutkimuksiin maaperän laadusta.

Osallistuu työpaketteihin WP2, WP3 ja WP5.

+358 29 532 6407 | visa.nuutinen@luke.fi

 

Sari Iivonen

Suomalaisen Luomuinstituutin johtaja, jolla on asiantuntemus luonnonmukaisesta viljelystä ja agroekologisten menetelmien käytöstä ravinteiden ja tuholaisten torjunnassa sekä tieteellisen tiedon siirtämisessä viljelijöille. Hän osallistuu tiedon viestintä- ja levitystoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Osallistuu työpaketteihin WP2 ja WP8.

+358 29 532 2882 | sari.iivonen@luke.fi

 

Sannakajsa Velmala

Tohtori ja erikoistutkija, jonka erikoisalaa ovat kasvifysiologia ja maaperän ekologia. Hän tekee tutkimusta puiden ja satokasvien symbioottisista sienijuurisienistä sekä juuritutkimuksesta. Tällä hetkellä hän on johtaa tutkimusta luomupeltojen sipulin sienijuurisienistä.

Osallistuu työpaketteihin WP3 ja WP5.

+358 29 532 2580 | sannakajsa.velmala@luke.fi

 

Hannu Fritze

Professori, joka on kiinnostunut maaperän mikrobien yhteisörakenteesta suhteessa maankäytön muutoksiin metsämaissa sekä orgaanisilla turvemailla. Hänellä on 30 vuoden kokemus tutkimuksista, jota hän soveltaa myös viljelymaihin ja eri viljelykäytäntöihin.

Osallistuu työpaketteihin WP3 ja WP5.

+358 295 32 5416 | hannu.fritze@luke.fi

 

Taina Pennanen

Johtavat tutkija on maaperän mikrobiologian asiantuntija, joak keskittyy symbioottisten sienten monimuotoisuuteen ja ekologiaan, erityisesti kasvien genotyyppisen vaihtelun, patogeeniresistenssin ja isännän kasvunopeuden näkökulmasta. Hänen työnsä tavoitteena on myös sienien käytännön hyödyntäminen taimituotannossa.

Hän osallistuu työpaketteihin WP3 ja WP5.

+358 408 015 469 | taina.pennanen@luke.fi

 

Marleena Hagner

Erikoistutkija, jonka asiantuntemus on maaperän ekologiassa ja ekotoksikologiassa, sekä maaperän mikro- ja mesofaunan (sukkulamatojen, mikroniveljalkaisten, änkyrimatojen) tutkimuksessa. Hän on myös tutkinut glyfosaatin vaikutuksia maaperän ekosysteemeihin ja viherkattojen toimintaan Suomen kaupunkien ilmasto-olosuhteissa.

Osallistuu työpaketteihin WP3 ja WP5.

+358 295 323 270 | marleena.hagner@luke.fi

 

Hannu Känkänen

Erikoistutkija, jolla on laaja kokemus viljelyjärjestelmien tutkimuksista ja on erikoistunut alus- ja kerääjäkasviviljelmiin. Hän on julkaissut 16 vertaisarvioitua artikkelia ja noin 150 suosittua artikkelia. Hän on toteuttanut useita hankkeita, jotka koskevat viljaa, palkokasveja, viljelyjärjestelmiä sekä alus- ja kerääjäkasvien käyttöä viljelyssä.

Osallistuu työpaketteihin WP2,WP5 ja WP8.

+358 295 326 292 | hannu.kankanen@luke.fi

 

Antti Miettinen

Tutkija ja ympäristöekonomisti, jonka tutkimuskohteita ovat maatalouden ympäristötoimenpiteiden kustannustehokkuus, maatalouden ekosysteemipalvelujen taloudellinen arvo sekä lannoituksen agronominen ja ympäristöoptimointi. Hänen panoksensa WP6 työpakettiin liittyy maaperän biologista monimuotoisuutta parantavien viljelykäytäntöjen ja viljelyjärjestelmien taloudellisten ja sosiaalisten kustannusten arviointiin.

Osallistuu työpaketteihin WP2 ja WP6.

+358 295 326 365 | antti.miettinen@luke.fi

 

Annika Tienhaara

Tutkija ja ympäristöarviointiin keskittyvä ympäristöekonomisti.

Osallistuu työpakettiin WP6.

+358 295 326 735 | annika.tienhaara@luke.fi

 

Katri Joensuu

Tutkija ja tohtorikoulutettava, joka keskittyy ruokajärjestelmien kestävyyteen. Hänellä on tutkimuskokemusta elintarvikkeiden ja bioenergian tuotantojärjestelmien ympäristövaikutuksista sekä alkutuotannon ruokahäviöstä ja jätteistä.

Osallistuu työpakettiin WP6.

+358 295 326 691 | katri.joensuu@luke.fi

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024