MTÜ Põllukultuuride klaster on viljelijäjärjestö, jonka tehtävinä on kehittää ja levittää ympäristöystävällisiä maatalouden käytäntöjä. Yksi organisaation tärkeimmistä tavoitteista on maaperän suojelu ja viljelykäytännöt, jotka tekevät ravintoaineista kasvien saataville ja minimoivat ravinteiden vuotamisen pohjaveteen, lisäävät maaperän orgaanista ainesta, vähentävät maaperän eroosiota, parantavat maaperän pH-arvoa ja lisäävät maaperän elintoimintaa.

Verkkosivusto

 

Roosi Soosaar

Hän on MTÜ Põllukultuuride klasterin perustaja ja johtaja sekä maanviljelijä. Hänellä on tutkinto oikeustieteessä ja maataloudesta teknillisestä korkeakoulusta. Käytännön kokemus luonnonmukaisesta viljelystä ja säännöllisestä viljelystä, kasvinviljelystä, maitokarjan kasvatuksesta ja ankeriaan kasvatuksesta Omassa maatilassaan käyttää suorakylvömenetelmää, kasvattaa alus- ja kerääjäkasveja ja käytetään luomulannoitteita niin paljon kuin mahdollista. Lähes 100% pelloista lannoitetaan kaukokartoitustekniikalla ravinteiden vuotamisen vähentämiseksi pohjaveteen.

Osallistuu työpaketteihin WP1, WP2, WP3, WP5, WP7 ja WP8.

rose@soilprotection.earth

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024