Thünen Instituutti (TI)

Thünen Instituutti(TI) on tutkimuskeskus, joka perustaa tieteelliset perusteet ja tarjoaa tieteellisesti perustettua tukea poliittisille päätöksentekijöille monenlaisista aiheista maataloudessa, metsätaloudessa ja kalastuksessa. Taloudellinen, ekologinen ja tekninen pätevyys pätevät TI: n käsittelemään monimutkaisia ​​tieteellisiä kysymyksiä.

TI perustettiin vuonna 2008 Saksan liittovaltion elintarvike- ja maatalousministeriön alaisuuteen.

Verkkosivusto

 

Martin Banse

Thünen Markkina-Analyysi instituutin johtaja Braunschweigissa Saksassa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus maatalouspolitiikan ja kansainvälisen kaupan kvantitatiivisista analyyseistä. Hän on tehnyt paljon työtä maatalousalan analyysissä ja kvantitatiivisessa mallinnuksessa, ja hänellä on laaja kokemus osittaisen ja yleisen tasapainomallin käytöstä erityisesti biotaloudessa, kansainvälisessä kaupassa ja maatalouspolitiikassa.

WP6 varavetäjä.

martin.banse@thuenen.de

 

Stefan Schrader

Stefan Schrader on Thünen-biologisen monimuotoisuuden instituutin varajohtaja Braunschweigissa ja maaperäeläintieteen työryhmän johtaja. Hän on maaperäbiologian ja maaperän ekologian professori Braunschweigin teknillisessä yliopistossa. Hänen tutkimustoimintansa keskittyy maaperän toiminnalliseen monimuotoisuuteen ja sen ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen maatalousjärjestelmissä. Kontinentaalisen alueen koordinaattori.

WP5 varavetäjä.

stefan.schrader@thuenen.de

 

Christine van Capelle

Tutkija rakenteellisen ja toiminnallisen maaperän eläintieteen työryhmässä Thünen biologisen monimuotoisuuden instituutissa Braunschweigissa Saksassa. Hänen tutkimustoiminnassaan keskitytään maaperän biologisen monimuotoisuuden analysointiin ja arviointiin sekä sen rooliin agroekosysteemien toimintojen toteuttamisessa ja ekosysteemipalvelujen tarjoamisessa. Yksi tärkeimmistä kiinnostuksen kohteista on maaperän biosäätelypotentiaalin arviointi peltomaiden itsesääntelyn yhteydessä.

christine.vancapelle@thuenen.de

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024