Tyynelän tila

Tyyneläntila on Kaakkois-Suomessa sijaitseva yksityinen maatila, jota johtaa Juuso Joona. Tila käyttää luonnonmukaisia ​​viljelymenetelmiä korkealaatuisen ruoan, rehun, rakennus- ja raaka-aineiden sekä energian tuottamiseen. Tulevaisuuden tavoitteena on lisätä kasvinviljelyn, tuotteiden jalostuksen, suoramyynnin monimuotoisuutta ja saada itsenäinen energia.

Verkkosivusto

 

Juuso Joona

Hän on Tyynelän maatilaa johtava agronomi, jolla on kokemusta erilaisissa maaperän terveyttä parantavissa menetelmistä ja monipuolisesta kasvinviljelystä. Hän on vastuussa työpaketin WP5 kenttäkokeesta ja tulosten ja tiedonlevittämisestä työpaketissa WP8.

+359 50 360 96 32 | juuso.joona@tyynelantila.fi

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024