Kööpenhaminan yliopisto (UCPH)

Kasvi- ja ympäristötieteiden laitos (PLEN)

Kööpenhaminan yliopisto perustettiin vuonna 1479 ja sillä on nykyään noin. 38000 opiskelijaa ja 9000 työntekijää. Kasvi- ja ympäristötieteiden laitoksen (PLEN) tehtävänä on edistää perustutkimusta sekä synergiaa biologian ja ympäristötieteiden perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä. Painopiste on kasveissa, mikro-organismeissa, eläimissä ja ympäristössä elintarvikkeiden ja muiden biologisten tuotteiden kestävän tuotannon perustana. Tutkimus ja opetus kattavat luonnonvarat, maatalouden, biotekniikan ja synteettisen biologian molekyylitasolta ekosysteemin mittakaavassa.

Verkkosivusto

 

Kristian Koefoed Brandt

Apulaisprofessori ja ympäristömikrobiologian tutkimusryhmän johtaja Kööpenhaminan yliopistossa. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on selvittää, ymmärtää ja hyödyntää mikrobien ja epäpuhtauksien vuorovaikutusta sekä mikro-organismien ja niiden ympäristön välisiä perusvuorovaikutuksia.

WP4 työpaketin vetäjä ja mukana useimmissa muissa työpaketeissa.

+45 35 33 26 12 | kkb@plen.ku.dk

 

Simon Bo Lassen

Biologian maisteri ja jatko-opiskelija Kööpenhaminan yliopiston, Kiinan tiedeakatemian ja Kiinan ja Tanskan keskuksen välillä Pekingissä. Tutkimustoimintaan kuuluu maaperän mikrobiologia ja korkean suorituskyvyn qPCR-sirujen käyttö mikrobiyhteisöjen toiminnalliseen karakterisointiin.

Osallistuu työpaketteihin WP3, WP4 ja WP5.

+45 35 33 63 52 | s.lassen@plen.ku.dk

 

Kai Ding

Tohtorintutkinto ekologiassa ja tutkijatohtorina Kööpenhaminan yliopistossa. Tutkimus keskittyy maaperän mikrobien yhteisödynamiikkaan ja sen vaikutukseen ravinteiden kiertoon ja toiminnalliseen monimuotoisuuteen. Kai on vastuussa suuritehoisten qPCR-sirujen optimoinnista mikrobien yhteisöanalyysejä varten ja osallistuu työpaketteihin WP3, WP4 ja WP5.

kding@iue.ac.cn

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024