Cartagenan teknillinen yliopisto (UPCT)

Cartagenan teknillinen yliopisto, joka tunnetaan nimellä UPCT, on julkinen yliopisto, joka sijaitsee Cartagenassa, Murciassa. Sillä on kouluja, jotka ovat erikoistuneet pääasiassa maatalouden, teollisuustekniikan, tietoliikennetekniikan, arkkitehtuurin ja liiketalouden opintoihin. Se perustettiin vuonna 1998.

Verkkosivusto

 

José A. Acosta

Agronomian tohtori. Tutkimusta ympäristöriskien arvioinnista ja vähentämisestä, ravinnedynamiikasta, kasvihuonekaasupäästöistä, orgaanisten ja teollisten jätteiden fytoremediaatiosta ja valorisaatiosta. Osallistuu työpaketteihin WP3 ja WP5.

+34 968 325 667 | ja.acosta@upct.es

 

Juan A. Fernández

Kasvinviljelyn professori Cartagenan teknillisessä yliopistossa. Hänen tutkimustoimintansa keskittyy uusiin teknologioihin sekä ulkoilmassa että kasvihuoneviljelyssä, typpilannoitteisiin ja nitraattisaasteessa sekä geneettisten resurssien molekulaariseen ja morfologiseen karakterisointiin. Hän on mukana työpaketeissa WP2, WP5 ja WP8.

+34 968 325 446 | juan.fernandez@upct.es

 

Javier Calatrava

Maatalouden, politiikan ja maaseudun sosiologian professori UPCT: ssä Tutkimuskokemusta maataloudesta, luonnonvaroista ja ympäristötaloudesta keskittyen pääasiassa vesivarojen hoidon ja maaperän suojelun talouteen ja politiikkaan.

WP7 varavetäjä ja mukana työpaketeissa WP2, WP6 ja WP7.

+34 968 325 906 | j.calatrava@upct.es

 

Josefina Contreras Gallego

Agronomian tohtori, kasvinsuojelun, erityisesti integroidun tuholaistorjunnan asiantuntija, joka työskentelee tuholaisten ja tautien vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien parissa. Mukana työpaketissa WP5.

+34 968 327 087 | josefina.contreras@upct.es

 

Catalina Egea-Gilabert

Kemian tutkinto ja biokemian tohtori Murcian yliopistosta. Tutkijatohtori Nottinghamin yliopistossa (Iso-Britannia). Kasvifysiologian professori UPCT:ssa. Tutkimus on keskittynyt kasvien puolustukseen, stressin induktioon kasvin ravitsemuksellisen laadun parantamiseksi ja kasvigeenivarojen molekulaariseen karakterisointiin.

+34 968 325 520 | catalina.egea@upct.es

 

María Dolores Gómez-López

Maataloustekniikan ja projektitekniikan professori Cartagenan teknillisessä yliopistossa. Tutkimustoiminta on keskittyny avustuspäätösten tukijärjestelmiin ympäristöhallinnossa, LCA ja kiertotalouteen. Osa hänen tutkimuksistaan liittyy tukipäätöksiin, lietelannan hoitoon, veden kestävään käyttöön maataloudessa, maatalouden monipuolistamiseen ja fytoremediaatioon.

Mukana työpaketeissa WP2 ja WP6.

+34 968 325 668 | lola.gomez@upct.es

 

Silvia Martínez

Professori ja agronomian tohtori UPCT:ssa. Tärkeimmät tutkimuskohteet ovat orgaanisten ja teollisten jätteiden hyödyntäminen, pilaantuneiden alueiden ympäristön kunnostamiseen fytoremediaatiotekniikoilla, jätevedenpuhdistusjärjestelmiin (keinotekoiset kosteikot) ja kestäviin maaperänhoitokäytäntöihin.

WP5 vetäjä.

+34 968 327 064 | silvia.martinez@upct.es

 

Eva Lloret

Tutkinto ympäristötieteissä ja tärkeinä tutkimuskohteina maaperän biokemia, maaperän mikrobiyhteisöt, ravinteiden kierto, toiminnalliset geenit sekä orgaaniset muutokset ja niiden vaikutukset kasveihin. Mukana työpaketeissa WP2, WP3 ja WP5.

+34 968 177 746 | eva.lloret@upct.es

 

Alicia Morugan

Tutkinto ympäristötieteissä, ja tutkimuskohteina puoliaavikko alueiden maatalousmaiden maaperän laati. Mukan työpaketissa WP2.

alicia.morugan@upct.es

 

Irene Ollio

Tutkinto biotekniikasta ja soveltavasta mikrobiologiasta Messinan yliopistosta (Italia) ja toinen maisterintutkinto maatalouden ja elintarvikkeiden tutkimuksen ja kehityksen tekniikoista UPCT: ltä (Espanja). Tällä hetkellä UPCT: n tutkija ja mukana työpaketeissa WP3, WP4 ja WP5.

+39 3473 809 888 | Irene.ollio@upct.es

 

Raúl Zornoza Belmonte

Tohtorintutkintp ympäristötieteissä. Asiantuntija maaperän laadun ja hajoamisen, maaperän mikrobien monimuotoisuuden, orgaanisen aineksen dynamiikan ja kestävien maankäytön käytäntöjen parissa.

+34 868 071 130 | raul.zornoza@upct.es

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024