Comunidade de profesionais

Púxose en marcha a comunidade de profesionais SoildiverAgro para intercambiar experiencias e adquirir coñecementos sobre a importancia da biodiversidade do chan e a súa relación coa produción e os servizos ecosistémicos.

Consulte aquí os nosos membros:

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024