Partes interesadas

SoildiverAgro é un proxecto de múltiples actores que segue unha metodoloxía baseada nas relacións entre 4 grupos diferentes, organizados e compostos por varios actores para involucrar a multiplicadores de toda a cadea de valor: socios de SoildiverAgro, Xunta Asesora Externa, Comunidades de Practicantes e outras partes interesadas.

Esta estratexia está dirixida a garantir unha participación efectiva das partes interesadas ao longo da vida útil do SoildiverAgro e máis aló. De feito, a metodoloxía proposta en SoildiverAgro para involucrar e organizar o traballo das comunidades de diferentes partes interesadas seguindo o Enfoque multi-actor ( MAA, Multi-Actor Approach) está integrada no plan de traballo de SoildiverAgro xunto coas actividades de investigación e persegue os seguintes obxectivos principais.

Obxectivos

 
  • Mellorar o intercambio de coñecementos entre científicos e partes interesadas.
  • Co-crear novos coñecementos.
  • Poñer en práctica os resultados da investigación.
  • Impulsar a innovación interactiva e a demanda.
  • Centrarse en problemas ou oportunidades reais.
  • Permitir aos socios con coñecementos complementarios unir forzas nas actividades do proxecto dende o principio ata o final

Para acadar estes obxectivos, o plan de traballo do proxecto inclúe varias actividades que involucran directamente a un número relevante de partes interesadas (enquisas, grupos de discusión, talleres de consulta/demostración, días de campo, etc.) que requiren dunha coordinación sólida e procedementos estándar para facilitar unha implementación efectiva coas partes interesadas en liña cos obxectivos técnicos perseguidos por SoildiverAgro.

Esta metodoloxía concíbese como unha estrutura organizativa matricial con dúas dimensións principais:

  • Dimensión xeográfica. Esta estrutura está concibida considerando ao “Coordinador Rexional” (RC) como un facilitador (seguindo o concepto de Intermediación de Innovación para contactar aos usuarios finais e involucrar a diferentes partes interesadas que cobren toda a cadea de valor a nivel local/rexional (lexisladores, industria, consumidores, etc.)). Traballar con organizacións “paraugas” como cooperativas, asociacións, etc. será clave para chegar a un número relevante de partes interesadas.
  • Dimensión técnica. Esta estrutura está composta por “líderes de WP ( WPL)” que deberán interactuar coas partes interesadas (a través das comunidades rexionais) para recompilar e validar información, difundir resultados ou simplemente comunicarse sobre as actividades do proxecto. Os líderes de WP terán a función de responsabilidade científica de preparar os contidos técnicos que se intercambiarán coas partes interesadas.

 

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024