Proxecto

Resumo do proxecto

 
Coa visión a longo prazo de fomentar sinerxias entre a produción de cultivos, a biodiversidade e a prestación de servizos ecosistémicos de relevancia local, rexional e global, o principal obxectivo do SoildiverAgro é a adopción de novas prácticas de xestión e sistemas de cultivo que melloren a biodiversidade xenética e funcional do solo, a redución no uso de insumos externos á vez que se aumenta a produción e a calidade dos cultivos, a prestación de servizos dos ecosistemas, e a estabilidade e resiliencia agrícola da UE.

Para lograr este obxectivo, analizaranse 90 sistemas agrícolas en 9 rexións pedoclimáticas de Europa (que cobren o 86% do territorio da EU-28), e deseñaranse e estableceranse 15 casos de estudo de campo en seis das rexións pedoclimáticas. A atención centrarase no uso de prácticas de manexo innovadoras baseadas en micorrizas do solo e bacterias promotoras do crecemento das plantas (incluído o desenvolvemento e a experimentación con novos produtos comerciais), o manexo adecuado dos organismos do solo (por exemplo, funxívoros), a aplicación de rotacións de cultivos adecuadas, cultivos múltiples e cultivos intercalados, o desenvolvemento de sistemas de alerta de pragas, o uso de cultivos de captura de nutrientes, o uso de cultivos trampa para o control de pragas, o uso de subproductos como melloradores do solo, e a aplicación de sistemas de labranza adecuados.

Os resultados do SoildiverAgro consideran:

  1. Mellora da biodiversidade do solo
  2. Redución da incidencia de pragas/enfermidades
  3. Mellora no crecemento e desenvolvemento das plantas
  4. Aumento do rendemento, da calidade e do valor dos cultivos
  5. Redución de insumos (fertilizantes, pesticidas, auga, combustible)
  1. Aumentos na fertilidade do solo
  2. Reducións da contaminación do solo
  3. Redución das emisións de GEI
  4. Aumentos no secuestro de C do solo.
SoildiverAgro Overall View

Para asegurar a rápida adopción de medidas que fomenten a biodiversidade do solo, desenvolveranse métodos e ferramentas mellorados, mesmo para a vixilancia.As prácticas exitosas de manexo de cultivos tamén se analizarán desde as perspectivas ambiental, económica e social. Definiranse obxectivos de diversidade operativa, co desenvolvemento de estratexias e ferramentas de mellores prácticas agrícolas para a actualización das políticas da UE existentes.

Unha acción crave para o éxito do proxecto é unha participación adecuada dos posibles usuarios finais, xa que os agricultores non adoptarán sistemas de cultivo e prácticas de xestión que melloren a biodiversidade do solo a menos que se lles demostre a rendibilidade socioeconómica dunha xestión adecuada da biodiversidade do solo.

 

SoildiverAgro estrutúrase en 4 etapas diferentes e 8 paquetes de traballo. Para lograr os diferentes obxectivos, a duración de SoildiverAgro será de 60 meses. Esta duración é necesaria porque algunhas das prácticas de manexo e sistemas de cultivo propostos aínda non se desenvolveron e deben implementarse durante varios ciclos de cultivo para lograr resultados consistentes.

Ademais, adaptar a biodiversidade do solo baixo un enfoque multidisciplinario e de múltiples actores nun proceso de toma de decisións require moito tempo para garantir unha participación adecuada de todos eles.

SoildiverAgro Work Structure

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024