Antecedentes

Estado da arte
Poucos datos sobre a biodiversidade do solo agrícola ao longo de diferentes rexións pedoclimáticas da UE e o seu papel na produción de cultivos.

Progreso co SoildiverAgro
Avaliación da biodiversidade do solo a diferentes niveis ecolóxicos en relación co solo, o clima e os sistemas de cultivo. Avaliación das relacións entre a diversidade do solo e o rendemento dos cultivos.

Estado da arte
Falta de métodos estandarizados para a avaliación e o seguimento da biodiversidade do solo no seu conxunto.

Progreso co SoildiverAgro
Desenvolvemento de métodos sensibles e representativos para a avaliación da diversidade de microorganismos e fauna do solo nas terras de cultivo europeas.

Estado da arte
Aínda que se fomentou a adición de microorganismos promotores do crecemento das plantas para aumentar o rendemento dos cultivos, sábese pouco sobre o seu efecto sobre as comunidades microbianas nativas e a súa evolución co tempo.

Progreso co SoildiverAgro
Avaliación da incorporación de microorganismos promotores do crecemento vexetal na biodiversidade xenética e funcional do solo, con seguimento do seu impacto real sobre os organismos nativos do solo.

Estado da arte
Pouco coñecemento aplicado sobre os mecanismos e interaccións dos microbios do solo e a saúde, o crecemento e o desenvolvemento das plantas.

Progreso co SoildiverAgro
Avances no uso e manexo de microbios do solo para promover o crecemento das plantas e a protección contra enfermidades. Desenvolveranse produtos baseados en formulacións de microbios do solo.

Estado da arte
Baixo uso de interaccións planta-microbios para a redución de achegas de nutrientes e baixo desenvolvemento de rotacións de cultivos, cultivos múltiples e intercalados.

Progreso con SoildiverAgro
Desenvolvemento de novos sistemas de cultivo diversificados para reducir o uso de auga, fertilizantes e pesticidas.

Estado da arte
Escasos coñecementos e aplicación de cultivos intermedios para reter nutrientes no campo entre os cultivos principais.

Progreso co SoildiverAgro
Pescudar se os cultivos intermedios mellorarían a estrutura e a calidade do solo, e promoverían a biodiversidade do solo ao diminuír a perda de nutrientes e carbono dos solos.

Estado da arte
Uso de praguicidas con calendario programado, aplicado independentemente do risco de infección.
Progreso co SoildiverAgro
Desenvolvemento e modelado de sistemas de alerta de pragas para reducir o uso de pesticidas e preservar a biodiversidade.

Estado da arte
Pouco uso de cultivos trampa para o control de pragas en cultivos múltiples e rotacións.


Progreso co SoildiverAgro
Reducións no uso de praguicidas, aumentos na saúde dos cultivos e melloras na biodiversidade do solo mediante cultivos trampa.

Estado da arte
Pouco coñecemento sobre o uso potencial de subprodutos para aumentar a biodiversidade do solo na agricultura europea.

Progreso co SoildiverAgro
Atopar uso a subprodutos orgánicos e industriais como emenda do solo. Un primeiro paso dunha nova fertilización para mellorar a biodiversidade do solo e o secuestro de C.

Estado da arte
Falta de coñecemento sobre as interaccións entre a biodiversidade do solo e a prestación de servizos dos ecosistemas ou prácticas de xestión.

Progreso co SoildiverAgro
Avances nos efectos da biodiversidade xenética e funcional do solo sobre os servizos ecosistémicos que brindan os solos agrícolas.

Estado da arte
Escasa avaliación dos impactos ambientais e socioeconómicos da xestión da biodiversidade do solo en zonas agrícolas europeas.

Progreso co SoildiverAgro
Cuantificación de custos e beneficios para a rendibilidade das leiras, a sociedade en xeral e o medio ambiente, de prácticas de manexo baseadas na explotación e conservación da biodiversidade do solo.

Estado da arte
Pouca difusión do coñecemento existente sobre os beneficios da xestión da biodiversidade do solo na redución de insumos e na promoción do crecemento e a saúde das plantas.

Progreso co SoildiverAgro
Diferentes casos de estudo aumentarán o coñecemento dos usuarios finais sobre o uso da biodiversidade do solo para reducir o uso de pesticidas e fertilizantes, xunto con aumentos no crecemento, a saúde e/ou o valor dos cultivos.

Estado da arte
O coñecemento creado na institución de investigación flúe lentamente cara os usuarios finais e en moitos casos non chega a eles.

Progreso co SoildiverAgro
O coñecemento creado no proxecto transferirase directamente mediante a participación continua e activa dos usuarios finais.

Estado da arte
Efectividade da espectroscopía infravermella por transformada de Fourier (FTIR) en moitas características do solo, incluídas algunhas propiedades microbiolóxicas. Con todo, aínda non se desenvolveu o uso da FTIR para estimar a diversidade biolóxica e xenética do solo segundo a metaxenómica e a secuenciación de próxima xeración.

Progreso co SoildiverAgro
Calibración de FTIR mediante análise quimiométrica para estimar a diversidade xenética e funcional microbiana, a diversidade de nematodos e os índices de biodiversidade como unha ferramenta rápida e rendible para a avaliación e o seguimento rápidos do solo.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024