Casos de estudo

Fai clic na imaxe para descargarla

SoildiverAgro está organizado ao redor de 8 paquetes de traballo que definen as principais actividades técnicas que se implementarán en 6 áreas xeográficas onde se realizarán 15 casos de estudo para comprender mellor como se poden aplicar os beneficios dos organismos do solo para mellorar a absorción de recursos, o desenvolvemento do crecemento das plantas e a saúde.

Os casos de estudo organízanse ao redor de 3 cultivos diferentes (patacas, trigo e hortalizas) en sistemas de monocultivo e diversificados.

A información extraída dos casos de estudo de campo achegará novos coñecementos sobre os efectos beneficiosos da biodiversidade xenética e funcional do solo (micro e macroorganismos) na produción de cultivos, contribuíndo ao establecemento de obxectivos de biodiversidade do solo, e propósitos para integrar a biodiversidade do solo nas prácticas agrícolas.

Lista de casos de estudo

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024