Caso de estudo 1

Uso da biodiversidade do solo para reducir a incidencia de enfermidades/pragas transmitidas polo solo e aumentar a dispoñibilidade de nutrientes en patacas en cultivos múltiples e rotacións

Mediterráneo Sur (España)

Que problema se resolverá
O cultivo de hortalizas na área está principalmente ameazado pola baixa dispoñibilidade de nutrientes debido a un pH > 8, coa necesidade de agregar continuamente insumos externos, o uso excesivo de auga e a presenza de quistes de nematodos. Isto fai que os custos de produción sexan altos.

Estado da arte
O cultivo de patacas e verduras na área é moi intenso na aplicación de insumos externos para aumentar a fertilidade (fertilizantes inorgánicos e esterco), reducir a incidencia de enfermidades/pragas (pesticidas) e aumentar os rendementos (auga de rega). Os cultivos múltiples e as rotacións son comúns, pero non están optimizados para maximizar o desenvolvemento dos organismos do solo.

Obxectivo
O obxectivo deste caso de estudo é aumentar a dispoñibilidade de nutrientes do solo e a capacidade de retención de auga do solo e reducir a incidencia de enfermidades/pragas transmitidas polo solo para diminuír os custos de produción.

Prácticas de xestión propostas
Comprobaremos sistemas de cultivos múltiples e rotacións optimizadas para mellorar a fertilidade e a biodiversidade do solo e reducir a incidencia de enfermidades/pragas transmitidas polo solo, mediante o control integrado de pragas e a adición de axentes biolóxicos solubilizantes de nutrientes (bacterias promotoras do crecemento das plantas (BPCP).

Progreso no caso de estudo en relación co estado da arte
Atopar rotacións de cultivos e cultivos múltiples adecuados para xestionar a biodiversidade do solo, algo non realizado ata o de agora. Avaliar as BPCP na biodiversidade do solo, xa que se demostrou a súa eficiencia para mellorar os rendementos, pero sábese pouco sobre o seu efecto nas comunidades microbianas nativas e a súa evolución no tempo. Quizais a combinación de plantas e a adición de materia orgánica poderían mellorar a biodiversidade do solo nativo sen necesidade de bio-aumentación.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024