Caso de estudo 11

A diversidade de plantas próbase para promover procesos de autorregulación intrínseca do solo e para mellorar as comunidades funxívoras de fauna do solo nos sistemas de cultivo de trigo

Continental (Alemaña)

Que problema se resolverá
O cultivo de trigo é moi susceptible aos fungos fitopatóxenos do solo. Especialmente en rexións de rendementos xeralmente altos debido a solos moi fértiles (por exemplo, limo eólico) con densas plantas de cereais en crecemento dentro do campo, as enfermidades fúnxicas poden propagarse facilmente, o que leva a unha redución significativa do rendemento e a calidade nutricional.
Estado da arte
Polo xeral, utilízase un nivel moi alto de insumos externos (principalmente funxicidas, ademais de substancias redutoras de talos) para reducir a incidencia de enfermidades fúnxicas. As cantidades crecentes de cereais dentro da rotación de cultivos facilitan a propagación de fungos fitopatóxenos transmitidos polo solo tamén no seguinte período de vexetación, o que leva a cantidades aínda maiores de funxicidas aplicados. A redución da labranza en termos de prevención da erosión do solo e a redución dos custos dos agricultores tamén promove fungos fitopatóxenos transmitidos polo solo.
Obxectivo
O obxectivo deste caso de estudo é avaliar o potencial da diversidade vexetal no trigo cultivado para reducir as enfermidades fúnxicas e fortalecer os procesos de autorregulación intrínseca do solo. Neste contexto, investigaremos (i) trigo cultivado en agricultura extensiva (taxa de sementa reducida, sen pesticidas), así como (ii) a diversificación da agricultura extensiva de trigo mediante a adición de cultivos inferiores (incluídas as leguminosas). Suponse que tanto (i) como (ii) aumentan a diversidade de plantas asociadas dentro do cultivo, (ii) tamén agregan diversidade de plantas sementadas. Ambos (i) e (ii) compararanse co trigo cultivado convencionalmente no mesmo sitio.
Prácticas de manexo propostas
Identificaremos axustes adecuados das rotacións de cultivos de trigo que axuden aos agricultores para reducir as enfermidades fúnxicas sen un aumento dos insumos externos. Os axustes propostos definiranse en diálogo cos agricultores de manexo convencional e orgánico.
Progreso co caso de estudo en relación co estado da arte
A promoción de procesos intrínsecos de autorregulación do solo e a mellora das comunidades funxívoras de fauna do solo nos sistemas de cultivo de trigo axudarán a (i) reducir as cantidades de insumos externos, principalmente funxicidas, (ii) mellorar a fertilidade do solo, (iii) mellorar a calidade do produto e (iv) reducir os custos dos agricultores e facer que os cereais cultivados sexan economicamente máis competitivos.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024