Caso de estudo 12

Control de fungos fitopatóxenos mediante identificación directa e influencia do uso de pesticidas nas comunidades de fauna do solo en sistemas de cultivo orgánicos e convencionais de pataca

Nemoral (Estonia)

Que problema se resolverá
Para a implementación dirixida de IPM, os axentes causales da enfermidade, incluídos os fungos fitopatóxenos transmitidos polo aire e o solo, deben identificarse de forma rápida e precisa. Está ben documentado que moitos fungos fitopatóxenos, por exemplo, Puccinia spp., Botrytis spp., Fusarium spp., Phytium spp. etc. poden estenderse longas distancias a través da dispersión de esporas polo vento e causar brotes lonxe da localización de orixe, e tamén permanecer latentes no solo durante varias estacións de crecemento. O manexo selectivo da enfermidade cunha achega reducida de pesticidas debe basearse na vixilancia dos fungos fitopatóxenos presentes na rexión.
Estado da arte
Para abordar o problema da aparición de pragas fúnxicas, utilízase unha maior achega de pesticidas (agricultura convencional, labranza cero) e unha alta intensidade de labranza (agricultura convencional e orgánica), o que reduce a biodiversidade funcional do solo. Aconséllase aos agricultores que sigan a rotación de cultivos con cultivos de cobertura e grans. Despois da pataca, seméntanse cultivos de cobertura e logo os grans cultivados contamínanse con micotoxinas. No sistema de labranza cero, no solo fórmase unha capa de area, que é o punto de acumulación de pesticidas dende onde se liberan ao solo. Por razóns económicas, a secuencia de rotación é de 2-3 anos. A longo prazo, as condicións do solo vense ameazadas e pérdese a biodiversidade do solo.
Obxectivo
O obxectivo deste caso de estudo é (i) avaliar a cantidade e os tipos de esporas que se propagan polo aire (ii) para monitorear os sistemas agrícolas orgánicos e convencionais co fin de proporcionar aos agricultores datos específicos da rexión para axustar o uso (secuencia, normas, tipos) de pesticidas que teñen impacto nas comunidades de fauna do solo nos sistemas de cultivo de pataca e grans (iii) para determinar a taxa de acumulación de pesticidas para os campos sen labranza e o impacto na fauna do solo.
Prácticas de manexo propostas
O obxectivo deste caso de estudo é (i) avaliar a cantidade e os tipos de esporas que se propagan polo aire (ii) para monitorear os sistemas agrícolas orgánicos e convencionais co fin de proporcionar aos agricultores datos específicos da rexión para axustar o uso (secuencia, normas, tipos) de pesticidas que teñen impacto nas comunidades de fauna do solo nos sistemas de cultivo de pataca e grans (iii) para determinar a taxa de acumulación de pesticidas para os campos sen labranza e o impacto na fauna do solo.
Progreso co caso de estudo en relación co estado da arte
A toma de decisións sobre o manexo de pragas debe basearse en información precisa recompilada sobre as especies fúnxicas fitopatóxenas (incluídas as especies fúnxicas invasoras) presentes no medio ambiente. As medidas do estudo actual axudarán a reducir a contribución externa, a través do manexo agrícola sostible e a mellora substancial dos servizos de fauna do solo para o control de pragas de plantas fúnxicas. Nos resultados, os agro-ecosistemas son máis resilientes e manéxanse con menores custos monetarios; mentres que cunha maior biodiversidade do solo evítanse as reducións de rendemento e obtéñense cultivos máis saudables.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024