Caso de estudo 13

Aumento da biodiversidade do solo mediante a modificación de material orgánico a base de bosques en cultivos de pataca

Boreal (Finlandia)

Que problema se resolverá
O cultivo de pataca ten o risco de perder carbono orgánico do solo debido ao arado profundo e á rega. A adición de produtos orgánicos a base de bosques agrega carbono ao solo.
Estado da arte
O cultivo de pataca na área boreal é intensivo, utilizando arado profundo, rega e fertilización mineral. O risco de eutrofización das augas próximas/subterráneas é alto.
Obxectivo
O obxectivo é probar se a adición de carbono forestal aumenta a biodiversidade do solo e as reservas de carbono no solo.
Prácticas de manexo propostas
Compararemos a colleita de pataca, a diversidade de microbiomas, o almacenamento de carbono e a aparición de enfermidades entre os tratamentos en relación coa adición de carbono baseada no bosque.
Progreso co caso de estudo en relación co estado da arte
Atopar a adición adecuada de material forestal é o primeiro paso dunha nova fertilización que mellore a biodiversidade e o almacenamento de carbono no solo.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024