Caso de estudo 15

Uso de cultivos de captura en cultivos de pataca

Boreal (Finlandia)

Que problema se resolverá
A tempada para o cultivo temperán da pataca é curta. Por tanto, espérase que as prácticas realizadas nos campos despois da colleita sexan importantes para que a comunidade do solo manteña condicións favorables do solo.
Estado da arte
Os cultivos de captura benefician a calidade do solo, especialmente despois da colleita, xa que absorben nutrientes durante o verán e o outono, agregan carbono ao solo, contribúen a unha boa estrutura do mesmo, promoven a función microbiana e faunística e restrinxen a erosión do solo.
Obxectivo
Os cultivos de captura benefician a calidade do solo, especialmente despois da colleita, xa que absorben nutrientes durante o verán e o outono, agregan carbono ao solo, contribúen a unha boa estrutura do mesmo, promoven a función microbiana e faunística e restrinxen a erosión do solo.
Prácticas de manexo propostas
Os cultivos de captura sementaranse despois da colleita.
Progreso co caso de estudo en relación co estado da arte
Pescudar se os cultivos de captura mellorarían a estrutura e a calidade do solo ao diminuír a perda de nutrientes e carbono que hipoteticamente afecta a biodiversidade do solo e a fertilidade biolóxica do solo.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024