Caso de estudo 2

Uso da biodiversidade do solo para aumentar a dispoñibilidade de nutrientes e auga, e reducir a incidencia de enfermidades transmitidas polo solo para aumentar os rendementos de trigo

Mediterráneo Sur (España)

Que problema se resolverá
O cultivo de trigo na área está principalmente ameazado pola baixa dispoñibilidade de nutrientes debido a un pH > 8 e o baixo contido de auga debido ás limitacións climáticas, con problemas fúnxicos despois das choivas. Isto fai que os rendementos dos cultivos sexan baixos.
Estado da arte
O cultivo de trigo na área fundaméntase no abuso de maquinaria e pesticidas, con baixa ou nula fertilización e ausencia de rotacións, co emprego de períodos de barbeito para evitar o esgotamento do solo polo cultivo.
Obxectivo
O obxectivo deste caso de estudo é aumentar a dispoñibilidade de nutrientes e auga e reducir a incidencia de enfermidades transmitidas polo solo para aumentar os rendementos do trigo.
Prácticas de manexo propostas
Introduciremos múltiples cultivos e rotacións para mellorar a fertilidade e a biodiversidade do solo e reducir a incidencia de enfermidades/pragas transmitidas polo solo, agregaremos abono verde para mellorar a estrutura do solo e a súa capacidade de retención de auga, e engadiranse axentes biolóxicos solubilizantes de nutrientes (bacterias promotoras do crecemento das plantas [BPCP]).
Progreso co caso de estudo en relación co estado da arte
Atopar rotacións de cultivos/cultivos múltiples adecuados para xestionar a biodiversidade do solo, algo non realizado ata o de agora con este obxectivo. Avaliación de BPCP na biodiversidade do solo, xa que se demostrou a súa eficiencia para mellorar os rendementos, pero sábese pouco sobre o seu efecto nas comunidades microbianas nativas e a súa evolución no tempo. Quizais a combinación de plantas e a adición de materia orgánica poderían mellorar a biodiversidade do solo nativo sen necesidade de bio- aumentación.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024